UkrainianEnglish


Завідувач відділу – д. техн. н. М. Г. Демчишин

Вчений секретар відділу – В. А. Ситнікова


У відділі 16 співробітників, в тому числі  доктор технічних наук та 4 кандидати геолого-мінералогічних, геологічних  наук.

Основні напрями діяльності відділу:

  • геологічні дослідження для обґрунтування проектів різних видів будівництва,
  • визначення впливів господарської діяльності на геологічне середовище,
  • обґрунтування заходів захисту територій та споруд від руйнівних проявів геодинамічних процесів.

У 2017 році виконувався науково-технічний проект “Вдосконалення систем інженерного захисту території Національного історико-культурного заповідника «Києво-Печерська Лавра»„ Тема досліджень була поставлена за конкурсом науково-технічних проектів установ НАН України, що відбувся у лютому-березні 2017 р. відповідно до розпорядження Президії НАН України № 20 від 12 січня 2017 р. , що відбувся у лютому-березні 2017 р. відповідно до розпорядження Президії НАН України № 20 від 12 січня 2017 р. Дослідження проводились партнером це Науково-дослідний інститут «ПІДЗЕМСПЕЦБУД» АН України та у співпраці із співробітниками «Національного Києво-Печерського історико-культурного Заповідника» та спеціалізованого управління протизсувними підземними роботами. (Демчишин М.Г., Кріль Т.В., Черевко І.А. та ін.)

Протягом 2012-2016 рр. виконувались роботи звивчення змін інженерно-геологічних умов у межах історичних ареалів надзначних і значних міст України під впливом техногенезу (будівельних робіт, прокладання й експлуатації інженерних мереж, динамічних навантажень від роботи механізмів, руху транспорту).(Демчишин М.Г., Кріль Т.В., Беспалова О.М. та ін.)

З 2006 р. у відділі проводяться дослідження змін інженерно-геологічних умов на урбанізованих територіях під впливом техногенних, зокрема динамічних навантажень. Новизна та науково-практична значимість отриманих результатів полягає у наступному: - вперше в Україні науково обґрунтована і розроблена методика оцінки уразливості геологічного середовища до впливу техногенних, зокрема динамічних навантажень; - на основі комплексної оцінки стійкості геологічного середовища складено картосхему районування території м. Києва за уразливістю до техногенних, зокрема динамічних навантажень, що може бути використана у розробках Генеральних планів міст з метою ефективного розвитку містобудування, обґрунтування оптимальних планувальних рішень, а також для організації моніторингу геологічного середовища; - результати циклу робіт спрямовані на підвищення ефективності освоєння територій, функціонального зонування в містах і міських агломераціях, створення безпечних та комфортних умов для життєдіяльності людей на міських територіях (Кріль Т.В.).

У 2007-2011 роках проводились дослідження за темою: “ Інженерно-геологічні засади охорони об’єктів культурної та природної спадщини України”. Аналіз природно-заповідного фонду (ПЗФ) України дає підстави стверджувати необхідність збільшення площ територій, що потребують встановлення особливого режиму використання, підвищення статусу таких територій, вдосконалення законодавчої бази про охорону об’єктів природної спадщини, зокрема про організацію геологічних парків. Виділені на території України ареали, в межах яких можливе створення геологічних парків. (Демчишин М.Г., Єлін В.Ф., Беспалова О.М., Кріль Т.В. та ін.)

 

В 2008 році у Відділі виконано дослідження для інженерно-геологічного обґрунтування протизсувних та проти селевих заходів в системі протипаводкового захисту в басейнах рік Дністра, Прута та Сірета.

Проведено аналіз інженерно-геологічних умов заповідників "Софія Київська" та "Стародавній Київ". Виконано дослідження змін інженерно-геологічних умов центральної частини Києва в зв’язку з її забудовою та іншими видами використання. Проведено моніторинг роботи прохідних дренажних галерей і штольневих систем. Вивчено режим вологості гунтів та його вплив на стійкість печерних виробок (Рибін В. Ф., Куциба В. 0.,Шехунова С. Б., Селівачова У М.).

Проведено натурні дослідження стану споруд інженерного захисту території централь­ної частини схилу Дніпра в межах м.Києва (Рибін В. Ф., Беспалова О. М., Черевко І. А.).

Опрацьовано схему типізації геологічного середовища центральної історичної частини м. Києва (Демчишин М. Г., Рибін В. Ф., Черевко І. А., Самойленко Л. В., Беспалова О. М.).

В 2005 р. згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.06.2005 № 989 виконано наукове обґрунтування проектно-кошторисної документації з укріплення схилу над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до Музичної естради.

Участь в розробленні Загальнодержавної програми укріплення берегів водних об'єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту (доручення Прем'єр-міністра України від 26.03.2003 р. №16553, Постанова Верховної Ради України від 06.03.2003 № 609- ГУ (Демчишин М. Г.).

Розроблено методику моніторингу геологічного середовища в зонах історичної забудови міст із метою збереження історико-архітектурних пам'ятників. Методику випробувано і впроваджено на територіях історико-архітектурних заповідників м. Києва і АР Крим (Демчишин М. Г., Рибін В. Ф.).

У 2001 році розроблено схему інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов розвитку зсувів, використану при проектуванні захисних споруд на схилах долини р. Дніпра. Досліджено активність зсувних процесів у містах і селищах міського типу України. Разом з організаціями Держбуду України розроблено Державні будівельні норми з інженерного захисту територій і споруд від зсувів і обвалів (Демчишин М. Г.).

Розроблено "Комплексну програму протизсувних заходів", концепцію якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. Програма затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року №1256 (Демчишин М. Г., Рудько Г. І.).

Публікації після 1991р.:

Контакти:

Демчишин Михайло Гордійович: +3(044)486-30-23; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Кріль Тетяна Василівна: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; https://orcid.org/0000-0002-4324-9231