UkrainianEnglish
There are no translations available.

Аспірантура Інституту геологічних наук НАН України


Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності ІГН у сфері вищої освіти

Положення

Положення про провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні
Положення про вільний вибір дисциплін на третьому освітньо-науковому рівні
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про опитування аспірантів (студентів третього рівня вищої освіти) і науково-педагогічних працівників Інституту геологічних наук НАН України
Етичний кодекс ученого України
Положення про академічну доброчесність
Положення щодо можливостей інклюзивної освіти
Положення для визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Положення щодо запобігання та вирішення конфліктних ситуацій

Акредитація освітньої програми

Відомості про самооцінювання ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Програма візиту експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Запрошення до участі у відкритому засіданні експертної групи Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 15 липня 2021 р. о 13:00

Відповіді на зауваження експертної групи

Рішення про акредитацію ОНП 481222 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Науки про Землю»

Інститут геологічних наук НАН України у 2021 р. проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 266 від 29 квітня 2015 р.).

Вступ до аспірантури в 2022 році

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Інституті геологічних наук Національної академії наук України» в 2022 році

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 103 – Науки про Землю в 2022 році

Освітньо-наукова програма Геологія

ОНП Геологія 2021НП 2021-2022

ОНП Геологія 2020 - НП 2020-2021

ОНП Геологія 2016 - НП 2016-2017

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми ОНП Геологія

Викладачі Освітньо-наукової програми Геологія

Перелік викладачів ОНП Геологія

Аналітична інформація

Результати опитування 2020 рік - ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Результати опитування 2021 рік - ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Докторські та кандидатські дисертації, захищені в 2016-2020 роках

Для обговорення

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Всі пропозиції відправляти на електронну пошту Інституту геологічних наук –  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it з назвою в темі листа - ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП_ГЕОЛОГІЯ.

Дякуємо за Ваші пропозиції!