UkrainianEnglish

Тематика: висвітлення матеріалів у галузі наук про Землю: загальної і регіональної геології, геології України та формування корисних копалин, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, екологічної безпеки. Наведені результати сучасних розробок за основними напрямами досліджень Інституту геологічних наук НАН України

Засновник: Інститут геологічних наук НАН України

Рік заснування: 1929

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15103-3675 Р від 30.04.2009 р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/5 від 01.07.2010 р.

Спеціальність ДАК: геологічні науки

Головний редактор: Гожик Петро Федосійович (акад. Нац. акад. наук України)

Заступник головного редактора: Митропольський Олексій Юрійович (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р геол.-мінерал. наук, проф.)

Редколегія: Геворк’ян В. Х., Демчишин М. Г., Деревська К. І., Зосимович В. Ю., Іванік М. М., Міхницька Т. П., Огняник М. С., Ольштинська О. П., Полєтаєв В. І., Семененко В. М., Ситніков А. Б., Сухоребрий А. О., Чебаненко І. І., Шестопалов В. М. (акад. НАН України), Шехунова С. Б., Шульга В. Ф.

 

2008   2009  2010    2011   2012 2013