UkrainianEnglish
There are no translations available.

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  МОЛОДІЖНОЇ  НАУКОВОЇ   КОНФЕРЕНЦІЇ

У збірнику публікуються тези доповідей учасників Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, що висвітлюють сучасні напрями геологічної науки в Україні.

Тематика: загальна та регіональна геологія; палеонтологія та стратиграфія; геологія родовищ металевих та неметалевих корисних копалин; геологія нафти і газу; літологія; геологія морів та Світового океану; гідрогеологія та інженерна геологія; екологічна геологія; географічні дослідження; геоінформаційні технології та дистанційне зондування Землі; геохімія, мінералогія, петрологія; геофізичні методи прогнозування та моніторингу геологічного середовища; регіональна геофізика та сейсмічна небезпека.

Періодичність виходу: раз на 2 роки

Мова: українська, англійська, російська

Адреса редакції: 55-б, вул. О. Гончара, Київ-54, 01601, Україна

Головний редактор: Гожик Петро Федосійович

Рдактор-укладач: Кріль Тетяна Василівна

Засновник: Національна академія наук України, Інститут геологічних наук НАН України

Видавець: Інститут геологічних наук НАН України

Веб-сторінка: http://iigs.igs-nas.org.ua/