UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 

Керівник відділення академік НАН України В. М. Шестопалов

Вчений секретар к.г.-м.н. І.П. Онищенко

 

Відділення складається з п’яти відділів:

Відділ гідрогеологічних проблем

Відділ охорони підземних вод

Відділ інженерної геології

Відділ моніторингу геологічного середовища

Лабораторія техногенної гідрогеології


Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження посідають одне з провідних місць в діяльності Інституту. Вчені та спеціалісти даного відділення проводять розширене теоретичне узагальнення гідрогеологічних знань і задовольняють практичні потреби національної економіки в області вивчення водообміну, умов формування ресурсів прісних і мінеральних вод, екологічної гідрогеології, моніторингу радіоактивного забруднення підземних вод, розробки наукових засад геологічних проблем захоронення радіоактивних та токсичних відходів, геологічного обгрунтування та геологічного обслуговування для будівництва підземних сховищ нафти, нафтопродуктів, хімічних, радіоактивних та токсичних відходів. Наші вчені беруть участь у міжнародних проектах з різними гідрогеологічними та інженерно-геологічними завданнями.

Відділи: гідрогеологічних проблем (зав. – проф. В.М.Шестопалов, академік НАН України), охорони підземних вод (зав. – проф. M.С.Oгняник, доктор геолого-мінералогічних наук); моніторингу геологічного середовища (зав. – канд.. геол.-мін. наук С.П.Джепо), інженерної геології (зав. - М.Г. Демчишин, доктор технічних наук). лабораторія техногенної гідрогеології (зав. – проф. А.Б.Ситніков, доктор геолого-мінералогічних наук),

Відомі вчені, які працюють в галузі: А.О. Сухоребрий, В.В. Гудзенко, А.С. Богуславський, І.П. Онищенко, В.М. Бублясь, Г.Н. Негода, Н.П. Моїсеєва, Н.K. Парамонова, А.Л. Брікс, Д.A. Бугай, А.С. Скальський, Д.П. Хрущов, В.Ф. Рибін, С.Б. Шехунова.