UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу акад. НАН України В. М. Шестопалов

Вчений секретар відділу к.г.-м.н. І. П. Онищенко


У відділі гідрогеологічних проблем працює 29 співробітників, в тому числі один академік НАН України, 1 доктор та 9 кандидатів наук.

Відділ включає в себе лабораторії радіоізотопних методів досліджень в гідрогеології, гідрохімічну, мінеральних вод, моделювання гідрогеологічних процесів.

Відділ гідрогеологічних проблем проводить дослідження у таких напрямах:

—  вивчення водообміну та ресурсів підземних вод у гідрогеологічних структурах;

—  дослідження мінеральних вод України;

— вивчення міграції забруднювачів (радіонуклідів, пестицидів тощо) у підземній гідросфері; моделювання процесів їх міграції від земної поверхні у підземні води і прогноз поведінки забруднювачів у багатошаровій гідрогеологічній системі;

— створення регіональних і локальних моделей багатошарових гідрогеологічних структур із відповідним математичним забезпеченням;

—  дослідження у галузі раціонального використання та охорони підземних вод;

Основні досягнення.

Створення гідрогеологічної моделі "Великого Києва" з метою вивчення гідрогеологічних умов у зоні впливу водозаборів міста та оптимізація питного водопостачання населення Київської промислово-міської агломерації за рахунок підземних вод високої якості.

Підготовка "Концепції питного водопостачання м. Києва до 2020 р.", яка увійшла в Генеральний план розвитку столиці України.

Розробка концепції міграційної неоднорідності геологічного середовища та наявності у ньому зон аномально швидкої міграції речовини (зокрема забруднювачів).

Розробка нової класифікації мінеральних вод України.

Завідувач відділом академік НАН України В.М. Шестопалов у 2002 р. нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ступеня.

Співробітникам відділу академіку НАН України В.М. Шестопалову, пров.н.с. А.О. Сухореброму та ст.н.с. В.В. Гудзенку у 2004 р. присвоєно Державну премію України за цикл робіт "Водообмін у гідрогеологічних структурах України (наукові основи формування ресурсів підземних вод як джерела якісного питного водопостачання та раціонального господарського водокористування)".