UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу д.г.-м.н, проф. М С. Огняник

Вчений секретар відділу к.геол.н О. М. Шпак


У відділі охорони підземних вод працює 21 співробітник, в тому числі 1 доктор та 3 кандидати геолого-мінералогічних і геологічних наук. До складу відділу входить акредитована лабораторія нафтохімічних досліджень геологічного середовища. З 2004 р. відділу підпорядкована гідрогеологічна стаціонар-лабораторія «Феофанія».

Завідуючий відділом професор М.С. Огняник є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.) за цикл робіт «Наукові основи формування ресурсів підземних вод як джерела якісного водопостачання та раціонального водокористування».

Основним науковим напрямком роботи відділу є розробка методологічних основ вирішення проблем охорони і раціонального використання підземних вод, що включає:

— виявлення закономірностей формування підземних вод в залежності від геолого-гід­рогеологічних умов та дії техногенних факторів;

— створення постійно діючих гідрогеологічних моделей;

— розробка методів картування, прогнозування та спостережень за режимом підземних вод;

— дослідження процесів міграції забруднювачів (насамперед нафтопродуктів) та визначення міграційних параметрів в породах зони аерації, водоносних горизонтах і роздільних слабкопроникних шарах;

— оптимізація розвідки осередків забруднення та санаційних робіт на забруднених територіях.

Відповідно до «Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення» від 25.10.93 р., починаючи з 2000 р. виконано еколого-геологічне обстеження військових аеродромів в мм. Б. Церква, Узин, Прилуки, Полтава, Миколаїв та ін. з метою оцінки впливу на природне середовище наслідків ліквідаційних робіт.

На основі результатів багаторічних досліджень, проведених співробітниками відділу на військових об’єктах, розроблено «Методику обстеження еколого-геологічного стану територій військових об’єктів».

За програмою, розробленою у відділі і узгодженою з Мінприроди та службою екологічної безпеки Міноборони України, в районі складу паливно-мастильних матеріалів аеродрому «Кульбакине» (м. Миколаїв) упродовж 2002—2006 рр. проведено комплекс польових та лабораторних досліджень, що передували і супроводжували довготривалу дослідно-експлуатаційну відкачку лінзи авіаційного гасу. Вперше в Україні таку масштабну роботу виконували не лише заради реабілітаційного ефекту, а ще й для того, щоб на основі зібраних матеріалів розробити науково обґрунтовану методику розвідки та вилучення мобільного гасу лінз, які в наш час існують в межах більшості об’єктів нафтопродуктозабезпечення.

Розроблено та експериментально підтверджено методику визначення за вимірами у спостережних свердловинах дійсної потужності шару легких нафтопродуктів (НП), що формується через втрати з інженерних споруд, призначених для транспортування та зберігання НП, у ґрунтовій товщі на покрівлі непроникного шару або на рівні ґрунтових вод.

Разом з НВП «Еконіка» розроблено та атестовано (затверджено) у Дослідному центрі «Екологія» при Одеському національному політехнічному університеті «Методику виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів у ґрунті автоматичним аналізатором «Мікран».

«Методику еколого-геологічного обстеження територій військових аеродромів, де виконується ліквідація стратегічних авіакомплексів та їх інфраструктури» затверджено Міністерством оборони України й прийнято до впровадження у ДП МО «Центральний проектний інститут» (ЦПІ).

У 2001—2010 рр. співробітниками відділу опубліковано 40 статей, 2 брошури та 1 монографію.