UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу к.г.-м. н С. П. Джепо

Вчений секретар відділу к.ф.-м.н. Д.О. Бугай

Відділ складається із 10-ти штатних співробітників, четверо з них мають науковий ступінь кандидата наук. Відділ створено 06.12.1995 р. в рамках виконання постанови Президії НАН України № 264 від 18.10.95 .

Співробітниками відділу розробляються такі наукові та прикладні напрямки: - наукове обґрунтування систем гідрогеологічного моніторингу радіаційно-небезпечних і екологічно-небезпечних об’єктів; - вивчення і математичне моделювання вологопереносу, фільтрації підземних вод і процесів міграції радіонуклідів і хімічних забруднювачів в геологічному середовищі; - оцінки ризику радіоактивного забруднення підземних вод; - удосконалення лабораторних та польових методів досліджень руху вологи в ґрунтах зони аерації; - спеціальні гідрогеологічні дослідження у зв'язку з впливом небезпечних геологічних процесів (надмірне зволоження грунтів, зсувні процеси) на архітектурно-історичні пам'ятки України.

Наукові дослідження Відділу моніторингу геологічного середовища територіально охоплюють наступні місця і об’єкти: - Чорнобильську зона відчуження і об’єкти ЧАЕС; - Придніпровський хімічний завод і його хвостосховища (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.); - історично-архітектурні пам’ятки в межах м. Києва (Софія Київська, Кирилівська церква, Києво-Печерська Лавра).

За час існування відділу була одержані наступні основні наукові і практичні результати: - обґрунтована регіональна система гідрогеологічного моніторингу для Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ), розроблена тривимірна фільтраційна математична модель ЧЗВ; - в рамках міжнародного співробітництва з інститутом ІРСН (Франція) створено експериментальну ділянку-полігон для моніторингу процесів міграції радіонуклідів з підземними водами на пункті поховання радіоактивних відходів «Рудий ліс» в ЧЗВ, де починаючи з 2000 р. проводяться комплексні гідрогеологічні дослідження і спостереження; - виконано довгострокові прогнози і оцінки ризику радіоактивного забруднення підземних вод в ЧЗВ (регіональні оцінки, а також для окремих найбільш важливих радіаційно-небезпечних об’єктів); - обґрунтовано методологію і критерії прийняття управлінських рішень при виконанні водоохоронних заходів в ЧЗВ; - виконано експериментальні гідрогеологічні дослідження, розроблено фільтраційні і міграційні моделі і обґрунтовано стратегію поводження з водоймою-охолоджувачем ЧАЕС на стадії виведення ЧАЕС з експлуатації (в частині гідрогеологічних аспектів проблеми).

Починаючи з 2005 року виконано комплекс гідрогеологічних досліджень і прогнозів для території Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) і його об’єктів:  - обґрунтовано систему і регламенти гідрогеологічного моніторингу для території ПХЗ; - розроблено і параметризовано регіональні фільтраційні і локальні пооб’єктні міграційні моделі для промислового майданчику ПХЗ і ділянки розташування хвостосховища “Сухачівське” (перша і друга секція);  - виконано гідрогеологічні прогнози і оцінено радіаційні ризики міграції радіонуклідів уранового ряду з підземними водами; - обґрунтована довгострокова стратегія поводження з хвостосховищами ПХЗ.

В 2005-2010 рр. розроблені і впроваджені системи автоматизованого гідрогеологічного моніторингу для історично-архітектурних пам’яток м. Києва з метою контролю і попередження небезпечних геологічних процесів; виконуються режимні спостереження за метеорологічними параметрами, рівнями підземних вод, режимом зволоження ґрунтів; розроблено рекомендації  що до захисту пам’яток (для будівель Софії Київської, Ближніх печер і території саду над печерами Київсько-Печерської Лаври).

В останні роки відділом здійснюється постійне наукове співробітництво з такими міжнародними інститутами і установами як Інститут з радіаційного захисту і ядерної безпеки (ІRSN, Франція), Університет м. Нім (Франція), Французька Національна Рада з Наукових Досліджень (CNRS), Шведська Агенція з Радіаційного Захисту (SSM), Міжнародне Агентство з Ядерної Енергії (IAEA, Відень, Австрія), і ін.

За час існування співробітниками відділу взяли участь у публікаціях 8 монографій, надруковано понад 60 наукових статей, практично кожен рік співробітники відділу брали участь з доповідями на 2х – 3х вітчизняних і міжнародних наукових конференціях.