UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 

Керівник відділення чл.-кор. НАН України О. Ю. Митропольський

Вчений секретар відділення к.г.-м.н. Г.С. Компанець

 

Відділення складається з двох відділів:

Відділ сучасного морського седиментогенезу

Відділ літології

 

Основні напрямки діяльності відділення:

Морські геологічні дослідження - вивчення структури земної кори в океанах і морях, визначення процесів, що визначають формування покладів рудної та нерудної сировини та вихідних матеріалів; вуглеводнів, вивчення морфології, морфометрії та динаміки осадконакопичення у підводних каньйонах; дослідження геологічних аспектів формування біопродуктивних зон у відкритому океані і на великій глибині за межами зони фотосинтезу; вивчення газогідратів Чорного моря і їх практичного застосування; дослідження в біостратіграфіі шельфу і донних відкладів; геоекологічні дослідження Чорного і Азовське морів; розробка підходів до збереження і поліпшення навколишнього середовища;

Літологія - вивчення речовинного складу, структури і умов формування осадових утворень, виявлення закономірностей розподілу осадових корисних копалин, дослідження діагенетичних і катагенетичних процесів, прогнозування стратимофічних відкладів кольорових металів, прогнозування покладів рудних і нерудних корисних копалин, скраплених і стислих газів в соляних масивах та інших осадових товщах, дослідження осадових і магматичних еквівалентів метаморфізованих порід, створення формаційних, літофаціальних, палеогеографічних, прогнозних, металогенічних карт.

Департаменти: сучасного седиментогенезу (зав. – проф. O. Ю. Митропольський, доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України), літології (зав. – проф. В. Х. Геворк’ян, доктор геолого-мінералогічних наук).

Відомі вчені, які працюють у Відділенні: В. А. Ємельянов, М. С. Ковальчук, А. П. Ольштинська.