UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Сторінка  для презентації архівних і сучасних даних з морської геології

ДОННІ ВІДКЛАДИ ЧОРНОГО МОРЯ

 

Завідувач відділу д.геол.н., О. Ю. Ольштинська

Вчений секретар  відділу Г.М. Іванова

У відділі сучасного морського седиментогенезу працює 15 співробітників, в тому числі 2 доктори та 5 кандидатів наук.

У відділі проводились фаціальний та геохімічний аналіз донних відкладів морських водойм, визначалось розповсюдження діатомових водоростей у водній товщі та поверхневому шарі донних відкладів прибережної частини Чорного та Азовського морів. Розроблено біостратиграфічну загальну діатомову шкалу пізньонеогенових та четвертинних відкладів Чорноморського регіону (Ольштинська О.П.).

Реалізовувалися нові науково-методичні підходи щодо вивчення літолого-фаціальних умов осадконакопичення в зоні "суходіл-море" в ранньому кайнозої на північно-західному шельфі Чорного моря та виконано прогноз перспективних ділянок на вуглеводні (Цихоцька Н. Н., Маслун Н. В.).

Виявлено та досліджено долинно-каньйонну систему рельєфу шельфа та материкового схилу Чорного моря. Встановлено велике поширення каньйонів у Чорному морі. Виділено 60 підводно-долинних систем і 29 відокремлених долин. Розроблені типізація та класифікація підводних каньйонів і долин. Розглянуто походження каньйонів (Мельник В. І., Пустовойт I.I.).

Здійснено геологічну оцінку трансформації субмаринного розвантаження підземних вод, розробку методологічних питань диференціації геоекосистеми донних відкладів у зоні стику "суходіл-море", оцінку її порушень та захисту (Митропольський О. Ю., Ємельянов В. О.).

Досліджено геологічну будову, еволюцію льодового покриву та ландшафтів островів Західної Антарктики. Вивчено геологічну будову літосферного сегменту Західної Антарктики в районі станції "Академік Вернадський" за даними геолого-геохімічних та супутніх досліджень та вплив екстремальних чинників (важких металів) на гомеостаз гео-мікробіоценозів Антарктики (Усенко В. П.).

Створено комп'ютерний "Атлас викопних діатомових водоростей кайнозою України", геолого-геофізичні бази даних Чорного, Азовського, Середземного, Балтійського морів, акваторії Атлантичного океану, цифрові комп'ютерні атласи: "Геолого-геохімічний атлас Чорного та Азовського морів" (карти масштабу 1:2 000000) та "Геолого-геофізичний атлас шельфу Гвінейської Республіки" (карти масштабу 1:200 000 та 1:500 000) (Ольштинський С. П.).

Створений та виданий атлас "Глибинна будова та екогеологія України" ( Митропольський О. Ю, Байсарович М.М.).

У контексті виконання планової теми "Геосистема Західної Антарктики та її еволюція" проведено піонерне дослідження — інтерпретацію томографічних моделей густинної струк­тури тектоносфери Західної Антарктики за супутниковими альтиметричними даними.

Створено керносховище рейсових матеріалів (приблизно 4000 одиниць зберігання), зібраних співробітниками відділу протягом кількох десятиліть.

Відділ бере участь у реалізації "Національної програми досліджень та використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну", Державній програмі досліджень України в Антарктиці, Міжнародній російсько-українській програмі "Геоекологія зони стику "суходіл-море", Міжнародній програмі "Седимент" та програмі "Мінеральні ресурси України та їх розробка".

Продовжується робота.

Узагальнено результати багаторічних моніторингових спостережень за розподілом завислої речовини в межах станції геоекологічного моніторингу (с. м. т. Кацівелі, Південний берег Криму). За результатами комплексних досліджень визначено особливості щомісячного розподілу мінеральної складової осадової речовини, інтенсивності осадконакопичення, розподілу ряду мікроелементів, важких металів, забруднювачів (пестициди, вуглеводні) (Митропольський О.Ю., Насєдкін Є.І., Клюшина Г. - Х.В.).

Визначені закономірності розподілу рідкісних і розсіяних елементів, зокрема, зміни їх складу, характеру розподілу, концентрацій у розрізі кайнозою можуть опосередковано виступати одним із регулятивних чинників у вирішенні питань щодо впливу на екологічний стан середовища при свердлуванні осадового чохла північно-західного шельфу Чорного моря і можуть бути використані для визначення рівня впливу на зміну та деградацію літосфери в техногенному середовищі (Цихоцька Н.Н., Клюшина Г.-Х.В.).

Вивчається еволюція кременистих мікроводоростей та їх роль в осадконакопиченні на північно-західному шельфі Чорного моря в кайнозої (Ольштинська О.П., Пустовойт І.І., Зрєлих А.О.)

Проводилися літологічні та біостратиграфічні дослідження уламкових порід крейди та палеогену північно-західного шельфу Чорного моря з метою визначення їх особливостей розповсюдження в регіоні в часі та просторі. Установлено, що в товщі нижньої крейди та палеоцен-еоцену вони простежуються, головним чином, на захід від Одеського тектонічного розламу. В товщі верхньої крейди уламкові породи практично відсутні, а в товщі олігоцену мають навпаки дуже широке поширення (Цихоцька Н. Н., Маслун Н. В.).

Досліджуються процеси седиментації  в північно-західній частині Чорного моря і районі ПБК та седиментація в районах апвеллінгу Світового океану. Проведено районування седиментаційних процесів в районах інтенсивних вертикальних рухів. Вивчаються умови створення системи спостережень за станом та мінливістю природних умов в зоні взаємодії “суходіл-море” з метою визначення ступеню впливу господарської діяльності на природні комплекси, оперативного контролю та попередження негативних змін у їх складі (Ємельянов В. О. , Насєдкін Є.І., Іванова Г.М.).

Вивчено розподіл фузулінових мулів на північно-західному шельфі Чорного моря.

Вивчено речовинний склад, фізико-хімічні, фізико-механічні, лікувальні властивості та орієнтовні запаси мулів медичного застосування в межах виключної економічної зони України у Чорному морі (Ємельянов В. О. , Насєдкін Є.І).

Створено системи спостережень, проведено натурні експериментальні дослідження седиментаційних процесів на обраній ділянці шельфу. Досліджено та визначено загальні закономірності впливу гідрометеорологічних факторів на процеси сучасного морського седиментогенезу на базі режимних спостережень за складом і особливостями розподілу осадкоутворюючої речовини в межах зони стику “суходіл - море” (Насєдкін Є.І., Іванова Г.М.).

Розроблено технологію використання донних відкладів північно-західного сектору  чорноморського шельфу в районі о. Зміїний у виробничих галузях, у тому числі для берегоукріплювальних робіт (Ємельянов В.О., Довбиш С.М., Крюкова Н.Ф.)

Побудовано літолого-геохімічні схеми Джарилгацької затоки, проведено моделювання впливу вітрохвилевої активності Джарилгацької затоки на формування кайнозойських відкладів (Шостак Т.А.).

В рамках антарктичної теми: “Характеристика особливостей глибинної будови Західної Антарктики” проведено дешифрування та інтерпретація гравітомографічних моделей, виконаних на основі альтиметричних даних” (Усенко В.П., Пустовойт І.І.).

Проведено підготовчі роботи та розпочато перший етап виконання міжнародного проекту «Поповнення наукової мережевої інформаційної системи Чорного моря». «Чорноморська СЦЕНА» – наукова інформаційна мережа розподілених баз метаданих (UP-GRADE BLACK SEA) – Митропольський О.Ю., Ольштинська О.П.

Приймали участь у Міждержавній з РАН темі інтеграційного проекту: “Походження та еволюція кременистих організмів кайнозойських відкладів континентальних басейнів та окраїнних морів Азії“ (Ольштинська О.П., Пустовойт І.І., Зрєлих А.О.)

Приймали участь у Міждержавній з РАН темі інтеграційного проекту: “Исследование фундаментальних проблем создания интеллектуальных подводных роботов для изучения и освоения минеральных, биологических и энергетических ресурсов океана (Разработка геологических требований)” (Митропольський О.Ю., Геворк’ян В.Х.).