UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 

 

Керівник відділення - д.г-м.н. В.Ю. Зосимович

Вчений секретар відділення - к.геол.н. О.А. Шевчук

 

Відділення складається з трьох відділів:

- стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів

стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів

- стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів

Основні тенденції в діяльності відділення

У Відділенні працюють багато відомих вчених, в тому числі Н.В. Вдовенко, О.K Щоголєв,  С.В. Сябряй, Л.Ф. Плотнікова, Б.Ф. Зернецький, В.Ю. Зосимович, А.С. Андрєєва-Григорович, О.П. Oльштинська, С.А. Люльєва та інші.

В області стратиграфії та палеонтології:

- розробка детальної стратиграфічної моделі для різних систем і регіонів України з метою розвитку стратиграфічної основи для геологічної розвідки та інших геологічних завдань;

- розробка регіональної стратиграфічної шкали докембрію і фанерозою в Україні;

- розробка загальних і методологічних проблем стратиграфії, стратиграфічної класифікації, термінології та номенклатури;

- биостратиграфічне обгрунтування изольованих стратонів і стратиграфічних границь між цими системами, відділами та етапами;

- вивчення та монографічний опис груп викопної фауни (форамініфери, губки, корали, двостулкові, черевоногі та головоногі молюски, брахіоподи, трілобіти, конодонти, остракоди, граптоліти та хітінозоа, а також риби фанерозою;

- вивчення та монографічний опис викопних рослин (макрозалишки, спори і пилок, кутікули та водорості верхнього протерозою і фанерозою);

- біогеохімічне вивчення викопних організмів;

- виявлення закономірностей в еволюції тваринного і рослинного світу в межах пізнього протерозою і фанерозою.


В області історії геологічного розвитку та палеогеографії:

- генерація палеогеографічних та літолого-фаціальних карт;

- дослідження розподілу різних формацій впродовж минулих геологічних періодів;

- вивчення питань палеобіогеографії та палеоекології для різних груп викопної фауни та флори;

- реконструкція палеоландшафтів, які існували протягом минулих геологічних періодів.

 

Завантажити корисні публікації:

Стратиграфічний кодекс України / Відп.ред. П.Ф. Гожик. — 2-е вид. — К., 2012. — 66 с.