UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу д.г.-м.н. В.Ю. Зосимович

Вчений секретар відділу к.геол.н. О.Ю. Аністратенко


У відділі стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів працює 18 співробітників, серед яких член-кореспондент В. М. Семененко, доктори наук Б. Ф. Зернецький, В. Ю. Зосимович, А. С. Андреєва-Григорович, кандидати геолого-мінералогічних та геологічних наук С. А. Люльєва, В. А. Присяжнюк, А. М. Карпенко, В. А. Коваленко, Т. С. Рябо-конь, А. Ю. Аністратенко, Ю. В. Вернигорова, Т. В. Шевченко, Д.-Д. Вага, 4 інженерно-технічних працівники: Л. П. Зубанєва, Н. Д. Коломіець, Н. В. Вернигорова, Л. К. Іванова.

Основним напрямом діяльності відділу є вивчення викопних та сучасних органічних решток (викопні та сучасні молюски, дрібні, крупні форамініфери, викопні остракоди, нано-планктон, тінтініди, радіолярії, органікостінний мікрофітопланктон, спори та пилок); розробка та обґрунтування палеогеографічних, еволюційних та палеоекологічних критеріїв стратиграфічного поділу порід палеогену та неогену з метою вдосконалення стратиграфічних схем; відтворення палеоседиментаційних особливостей басейнів та закономірностей формування корисних копалин, зокрема родовищ нафти та газу, розсипних родовищ, будівельних матеріалів, тощо; розробка та опрацювання новітніх методик, зокрема застосування радюбіохронологічних та мікропланктонних даних, що дозволило вперше провести пряму кореляцію регіоярусів палеогену та неогену України з океанічними зональними шкалами.

Відділ активно співпрацює з виробничими організаціями Держгеолслужби, для яких в межах конкретних аркушів Держгеолкарти-200 на підставі вивчення палеонтологічних решток провадиться розчленування та кореляція палеогенових і неогенових відкладів, складаються удосконалені легенди та стратиграфічні схеми для геологічних карт.

У відділі здійснюється широке міжнародне наукове співробітництво шляхом участі науковців у спільних програмах та проектах з геологічними організаціями світу. Співробітники відділу є членами підкомісії неогену світу Міжнародного союзу геологічних наук, Палеогенової та Неогенової комісії МСК України та Росії, брали активну участь у міжнародних наукових форумах (конгреси РКССН (Марокко, Австрія), симпозіум з палеогену (Бельгія), сесії ВПО (Росія) та ін.).

Подальші дослідження будуть спрямовані на створення наукової бази цілеспрямованого пошуку корисних копалин. Створення бази даних по викопних організмах, яка нині розробляється у відділі, дозволить значно розширити уявлення про біорізноманіття органічного світу планети та геологічний літопис кайнозойського часу, що дасть змогу використовувати її як складову частину всесвітніх баз даних геологічних досліджень.

За 2001-2006 роки опубліковано 2 підручники, 5 монографій, 93 статті та 53 тези доповідей, а також Атлас палеогеографічних карт Перітетісу (карти "Палеоген" та "Неоген").