UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу д.г.-м.н. В. І. Полетаєв

Вчений секретар відділу к.г.-м.н. Н. І. Бояріна


У відділі палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів працює 11 співробіт­ників, в тому числі 3 доктори і 5 кандидатів геолого-мінералогічних наук.

З метою обґрунтування та створення нового покоління місцевих і регіональних стратиграфічних схем палеозою України співробітники відділу на сучасному світовому рівні ведуть активну творчу розробку питань систематики і номенклатури найважливіших у біостратиграфічному відношенні груп викопних організмів: акритарх пізнього докембрію та раннього кембрію; трилобітів ордовику; граптолітів силуру; водоростей пізнього девону та візе; форамініфер серпухова та башкиру; спіриферид раннього карбону Східної Європи; конодонтів початку візе Алжиру та візе-серпухова Іспанії, а також середнього карбону і касимова Донбасу; птеридоспермів пізнього карбону Донбасу.

На цій основі розроблено стратиграфічну схему найдавніших відкладів кембрію України та їх кореляцію з Сибірською платформою, виділено базальний відділ кембрію (В. В.Кир'янов); обгрунтовано біостратиграфічну границю між середнім та верхнім відділами силуру (П. Д. Цегельнюк); розроблено біозональні шкали: ордовику України за трилобітами (Л. І. Константиненко); верхнього девону ДДЗ та середнього карбону Донбасу за конодонтами (О. М. Ліпнягов, Т. І. Немировська); верхнього карбону і нижньої пермі за флорою (О. К. Щоголєв, Н. І. Бояріна). Розроблено літолого-фаціальні критерії пошуків біогермних споруд візейського віку за мікрофаціями і водоростями (О. І. Берченко); обґрунтовано наявність та обсяг перерви седиментації у підошві стильського горизонту Донбасу (В. І. Полетаєв); підготовлено опис донецьких стратотипів горизонтів карбону Доно-Дніпровського прогину (М. В. Вдовенко).

В аспекті вирішення фундаментальних проблем Міжнародної та регіональних стратиграфічних шкал палеозою зроблено висновок, що між підошвою томмотського ярусу кембрію Сибіру та офіційно прийнятою границею докембрію і кембрію залягає стратон, який має ранг, щонайменше, відділу МСШ (В. В.Кир'янов); обрано та запропоновано до розгляду Міжнародною робочою групою види-індекси конодонтів, як критерій визначення границі московського і касимівського ярусів карбону (Т. І. Немировська); обгрунтовано різницю між поняттями "регіоярус" і "горизонт" та запропоновано внести зміну до відповідної статті Стратиграфічного Кодексу України (В. І. Полетаєв).

В галузі розв'язання загальнотеоретичних проблем: висунуто і оприлюднено гіпотезу телеізофілії голонасінневих рослин, яка стверджує, що голонасінність є лише еволюційною стадією розвитку різних неспоріднених типів рослин; оприлюднено зміст та структуру нового наукового напрямку — палеобіогеоценології (О. К. Щоголєв).

Протягом 2001- 2005 років опубліковано 42 статті і 2 монографії.