UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

В  розділі розміщено матеріали  міжнародної конференції «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій» 2014

Збірник матеріалів літологічної конференції

 

М.В. Алексєєнкова  Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації Слов’янської брахіантикліналі

 

А.О. Андріяшева   Геологопалеоокеанографічні умови формування нижньомайкопських відкладів Азово-Керченського регіону

 

О.В. Анікеєва Карбонатні мікрофації відкладів верхньої юри Заходу та Півдня України

 

Я.В. Антипович  Трансформация коллекторских свойств песчаников Донбасса

 

С.Г. Бакаєва, Я.М. Тузяк  Літолого-фаціальна характеристика розрізу миколаївських верств у кар’єрі біля м. Миколаїв (Львівська обл.)В.А. Баранов Некоторые проблемы литогенеза


К.А. Безручко Зв’язок природної вологості пісковиків Донбасу з первинними умовами осадконакопичення


І.В. Бучинська, О.М. Шевчук Літологічні та фільтраційно-емнісні характеристки пісковиків Тяглівського родовища Львівсько-Волинського   басейну у звязку з їхньою газоносністю


С.Г. Вакарчук Літолого-фаціальні аспекти оцінки наявності нетрадиційних вуглеводнів в карбонатних відкладах турнейсько- нижньовізейського комплексу Дніпровсько-Донецької западини.


Ю.М. Веклич Проблема седиментогенезу лесово-ґрунтових покривів


Н.В. Вергельська Геодинамічна обстановка вуглеутворення на межі західний – складчастий Донбас


А.Г. Волконский Микроэлементы флишевых пород юго-восточной части Украинских Карпат


Ю.П. Гаєвська , Г.Я. Гавришків Палеоокеанографічні та седиментологічні умови формування палеоцен-еоценових псамітолітів Карпатського сегменту океану Тетіс


Л.С. Галецький, О.О. Ремезова, Л.С. Романюк, Н.М.Чернієнко, О.В. Яременко Нові дані про генезис олов’яних розсипів північного заходу Українського щита (ПнЗ УЩ)


В.Х. Геворк’ян , О.М. Сокур Геологічні аспекти формування газогідратних покладів


Л.В. Генералова, В.Б. Степанов Мезозойські металоносні відклади тростянецької товщі (Українські Карпати)


К.Г. Григорчук Влияние режима катагенеза на потенциал газоносных сланцев


В.П. Гриценко Фаціальні особливості силурійських відкладів Поділля


В.В. Гудзенко, С.Б. Шехунова, М.Д.Крочак, С.М. Стадніченко, І.І. Ліщеновська Радіогеохімічна характеристика порід кремнистої субформації крейдового віку Волино-Поділля та Канівського Придніпров’я


Н.А. Данишурка, С.Г. Вакарчук, А.М. Коваль, Ю.А. Орач Літолого-стратиграфічна характеристика палеозойських відкладів перспективних на пошуки вуглеводнів у межах Ковельського виступу Волино-Подільської нафтогазоносної області


Е.И. Деревская , В.П. Гриценко , К.В. Руденко , М.Н. Решетник Создание литотеки в Геологическом музее – ключ к сохранению научного наследия


Т.I. Дрозд, В.А.Нестеровський Гемологiчнi дослiдження сеноман-туронських кременiв Волино-Подiлля


В.О. Ємельянов,  Г.О. Нікітіна Медицинская морская геоэкология как новое синтетическое направление морской геоэкологии и медицины


Н.М. Жабіна Модель седиментації карбонатного комплексу верхньої юри – нижньої крейди на території Українського Передкарпаття


Ю.И. Иноземцев , Н.В. Тюленева Четвертичные отложения глубоководной впадины Черного моря


И.И. Ищенко Цикличность осадконакопления в позднемеловое время в эпиконтинентальных морских бассейнах северного Тетиса на примере северо-западного шельфа Черного моря


В.М. Кадошников , Г.П. Задвернюк , В.В. Шкапенко Биоминеральные композиции для удаления нефтяных загрязнений


І.М. Капеліста, М.С. Ковальчук Літологія і золотоносність нижніх течій лівих притоків р. Дністер (від р. Серебрія до р. Мурафа)


Г.О. Кашуба Нижньопермські антикліналі Дніпровсько-Донецької западини        як потенційні резервуари газу ущільнених порід


А.Б. Климчук, Ю.В. Дублянский, Г.Н. Амеличев, Е.И. Тимохина Морфологические и изотопные изменения пород в стенах реликтовых гипогенных карстовых каналов в Предгорном Крыму как индикаторы палеогидрогеологических условий


М.С. Ковальчук Біоморфне золото в осадових утвореннях


М.С. Ковальчук, В.В. Сукач, Н.М. Гаєва Типоморфні особливості золота з кори вивітрювання рудоносних порід Cергіївського родовища


Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук Речовинний склад відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Подолії.


Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук , О.Ю. Шестаков Розподіл міді в породах червоноколірно-теригенних субформацій України, які сформувалися в умовах континентальних, перехідних та морських груп фацій


З.Т. Кондида да Коста Литологический состав кратера кимберлитовой трубки Камачия (Ангола)


О. Кохан Палеоокеанографія Причорноморсько-Кримського сегменту океану Тетіс в олігоцен-ранньоміоценовий час


Л.Б. Кошіль, В.П. Гнідець,  К.Г. Григорчук Геологічна палеоокеанографія Переддобруджинського сегменту Тетісу у девонський час

М.Д. Крочак, О.С. Огієнко Діагенетичні стяжіння у відкладах буромької світи (верхній альб-нижній сеноман) Канівських дислокацій


Ю.В. Крошко Палеопотамологічні дослідження нижньокрейдових та середньопалеогенових річкових долин в межах центральної частини Українського щита


И.Э. Ломакин Особенности осадконакопления и газоносности основания континентального склона северо-запада Черного моря


В.В. Макогон Некоторые особенности поздне- и среднекаменноугольного осадконакопления в Бахмутской котловине


Л.Ф. Маметова Глинисті мінерали вугільних родовищ та їх участь у газоутворенні


Н.А. Маслаков, А.А. Парышев Карбонатные желваки северного континентального склона Черного моря


Т.А. Мельниченко Комплексування літологічної і тектонічної інформації при вирішені нафтогазових пошукових задач.


О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш, Г.О. Нікітіна Закономірності формування вмісту нікелю в складі седиментаційних потоків


М.В. Мокієць,  М.М.Циба Літолого-стратиграфічна характеристика нижньоеоценових відкладів Канівського Придніпров’я


М.В. Мороз, П.В. Мороз Ультраструктури верхньоюрських криптокристалічних вапняків зовнішньої зони Передкарпатського прогину


Є.І. Насєдкін Вплив інтенсивності та напрямків вітрів на характеристики еолових потоків в прибережній зоні


І.М. Наумко, Й.М. Сворень, М.І. Зубик Прожилково-вкраплена мінералізація та специфічність її впливу на умови літогенезу вуглепородних масивів


І.М. Наумко, Н.В. Нестерович, Я.О. Косовський Про умови формування і генетичне значення пірокластичних пізолітів трапової формації венду північно-західної Волині


В.А. Нестеровський, О.В. Туркевич Встановлення ступеню літогенетичних перетворень продуктивних горизонтів за даними відбивної здатності вітриніту на прикладі Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища.


В.А. Нестеровський, М.А. Деяк Сучасний мiнералогенез в екзогенних системах Кримського пiвострова


В.В. Огарь Деякі біогермні вапняки вугленосної товщі Донбасу


М.І. Павлюк Формаційний аналіз осадових комплексів Азово-Чорноморського регіону України


М.І. Павлюк, О.З.Савчак Етапи формування альпійських осадових формацій Азово-Чорноморського регіону


Г.М. Петруняк, О.М.Черемісська, Ю.В. Черемісський Вуглеводневий метасоматоз геогенерацій у зв’язку з геодинамічними процесами в Карпатській нафтогазоносній провінції


А.В. Побережський, Д.В. Сидор Вплив океанічної води сульфатного хімічного типу на формування корисних копалинВ.Т. Подвысоцкий, С.И. Башинский Новые данные о меловых алмазоносных конгломератах кимберлитовой  провинции Жуина (штат Мату Гросу,  Бразилия)


І.Т. Попп Геохімічні умови седиментогенезу і діагенезу крейдово-палеогенових відкладів Карпатського сегменту океану Тетіс


В.Б. Ревер Геолого-палеоокеанографічні умови ранньоеоценового осадонагромадження у чорноморському сегменті Тетісу


Т.С. Рябоконь Континентальна «молочанська товща» Західного Приазов’я


Ю.М. Сеньковський, В.М.Палій, С.Б.Шехунова Головні фази фосфогенезу давніх океанічних басейнів. Розтоцько-Подільський сегмент Східно-Европейської платформи


Ю.М. Сеньковський,  К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець Геолого- та хіміко-палеоокеанографічні аспекти седиментогенезу Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетіс


Ю.М. Сеньковський, Ю.В. Колтун Основні риси седиментогенезу Карпатського флішу


Т.М. Сокур Литологические и геохимические особенности песчаников верхнего венда и кембрия юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы


С.М. Стадніченко Модель процесів галокатагенезу (на прикладі Копилівської площі в межах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини)


С.В. Стадніченко, С.Б.Шехунова, О.О. Рємєзова, О.В.Бобков, В.В. Пермяков, Н.П.Сюмар, В.В.Гудзенко, В.О. Подоба, І.І. Ліщеновська Літолого-геохімічні особливості мезо-кайнозойської кори вивітрювання докембрійських порід (пiвнiчно-захiдна частина Українського щита, Зубковичський «блок»)


В.П. Стрижак, П.М. Коржнєв, І.В. Недосєкова Геодинамічні етапи грабеноутворення Дніпровсько-Донецького басейну та суміжних територій


Л.В. Ступина, Е.Н. Рыбак,  Т.А. Мельниченко Литолого-палеогеографические условия четвертичного осадконакопления в Черном и Азовском морях


И.А. Сучков Железомарганцевое рудонакопление как характерная черта океанического седиментогонеза


Н.П. Сюмар Cучасний стан освоєння соляних ресурсів Дніпровсько-Донецької западини


Я.М. Тузяк Седиментаційна модель нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму


Н.В. Тюленева Изменение условий осадконакопления на северо-западном шельфе Черного моря в позднем плейстоцене-голоцене


О.В. Усмінська Особливості мінералогічного та гранулометричного складу баденського регіоярусу міоцену центральної частини Волино-Поділля та пов’язані з ним корисні копалини


Ю.І. Федоришин, С.О. Паюк,  М.Ю. Нестеренко,  В.М.Владика,  Р.С. Балацький Про деякі літолого-фізичні особливості порід баденського ярусу північно-західної частини Більче-Волицької зони

Н.А. Федорончук , А.А. Снигирева, И.А. Сучков Изменение гранулометрического состава пляжевых песков Одесского побережья в результате искусственного намыва и его влияние на биоту


Н.А. Федорончук Литологический контроль накопления тонкого золота в современных осадках Черного моря


Л.А. Фігура Золото з грубоуламкових порід Покутсько-Буковинських Карпат


К.К. Філюшкін Характеристика нижньокам’яновугільних порід перспективних на пошуки нетрадиційних вуглеводнів у північно-західній частині ДДЗ


Д.П. Хрущев, М.С. Ковальчук,  С.Н. Цымбал,  Е.А. Ремезова,   А.П. Лобасов, Е.А. Кравченко, C.П. Василенко,  Т.В. Свивальнева,  А.А. Фурсова Цифровые структурно-литологические модели россыпей тяжелых минералов Днепровско-Донецкой впадины и склонов Украинского щита


Д.П. Хрущев, Ю.В. Кирпач, Л.П. Босевская Соляные ресурсы Карпатского региона: проблемы использования и охраны


Д.П. Хрущев, Ю.В. Кирпач, А.П. Лобасов Крупномасштабные цифровые структурно-литологические модели Россильнянско-Марковской группы месторождений калийных солей (Предкарпатье)


Д.П. Хрущев, Е.А.Кравченко, А.П. Лобасов., Фурсова А.А. Краснокутское месторождение титано-циркониевых руд: структурно-литологическая характеристика


С.Б. Шехунова, В.О. Подоба, В.Ю. Черненко, І.І.Ліщеновська Методичні аспекти вивчення силіцитів


С.Б. Шехунова Особливості 87Sr/86Sr ангідриту нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини


С.Б. Шехунова, Н.П. Сюмар, С.М. Стадніченко,  М.В. Алексєєнкова,    У.М. Селівачова,   І.І. Ліщеновська Літолого-геохімічні особливості нижьопермської евапоритової формації Дніпровсько-Донецької западини


Я.С. Шморг Комплексні літологічні, геохімічні, палінологічні та вуглепетрографічні дослідження осадових пород Орільської площі


Л.В. Шумлянський, В.О. Шумлянський Джерела живлення пісковиків середнього карбону Донбасу за даними U-Pb датування цирконів


В.В. Янко,  Т.О. Кондарюк, О.Г. Лиходедова,  О.В. Акиндинова, И.В. Мотненко Oценка влияния речного стока на морские донные экосистемы по бентосным фораминиферами литологии донных осадков


В.В. Янко,  И.И. Кулакова, А.О. Кравчук Экологическое значение газоотдачи дна Черного моря