UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ


Директор

академік НАН України

Стелла Борисівна Шехунова


Інститут (засновано 1926 р.) є провідною геологічною установою з фундаментальних і прикладних розробок за більшістю основних наукових напрямів наук про Землю; займається вивченням на системній основі геологічної будови і геологічної історії України та суміжних територій, координує регіональні дослідження, що проводяться виробничими та ін. установами, міжвідомчими організаціями; Інститут співпрацює з міжнародними структурами, бере участь в розробці багатьох комплексних проектів і програм.

Розвиваються наукові школи, започатковані членами Академії П.А. Тутковським, В.Г. Бондарчуком, В.Б. Порфир’євим, А.Є. Бабинцем. В Інституті працюють 3 академіки НАН України (І.І. Чебаненко, В.М. Шестопалов, П.Ф. Гожик), 6 членів-кореспондентів НАН України (В.І. Лялько, О.Ю. Митропольський, В.М. Семененко, О.Ю. Лукін, О.Д. Федоровський, М.А. Якімчук) 37 докторів та 82 кандидати наук. При Інституті діють Центр аерокосмічних досліджень Землі, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю; багатопрофільна аспірантура; 4 Спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій; Інститут є базовою установою Українського палеонтологічного товариства, Міжвідомчого стратиграфічного комітету України, видає "Геологічний журнал", збірки наукових праць; співробітники Інституту є головними редакторами та членами редколегій журналів “Екологія довкілля та безпека життєдіяльності”, “Геоінформатика” та ін.; бібліотека Інституту - найбільша геологічна бібліотека в Україні.

Дослідження в Інституті спрямовані на розробку фундаментальних геологічних проблем, вирішення актуальних питань мінерально-сировинного комплексу України (паливно-енергетичних, водних ресурсів, твердих корисних копалин), обґрунтування наукових основ збереження та покращення навколишнього середовища, вивчення проблем Світового океану.

Значні напрацювання Інститут має в галузях: загальної геології, палеонтології, палеоботаніки, стратиграфії, геотектоніки, літології, палеоструктурної, космічної, інженерної, морської геології, геології нафтогазоносних провінцій, вугільних родовищ, гідрогеологічних проблем, техногенної гідрогеології, геоекології.

Співробітниками інституту обгрунтовано вчення про планетарні розломи літосфери Землі; засновано новий напрям в фундаментальних теоретичних проблемах літогенезу – літогеодинамічний аналіз басейнів породоутворення, який є підґрунтям визначення закономірностей нафтогазоносності та рудоносності; розроблено геоісторичну модель фанерозою України; закладено основи біостратиграфії докембрію; визначено геологічні критерії прогнозу та пошуків корисних копалин; виявлено закономірності формування водообміну в гідрогеологічних структурах України в природних і техногенно порушених умовах; обґрунтовано теоретичні і методологічні аспекти міграції забруднювачів в геологічному середовищі; відкрито дві провінції мінеральних вод типу "Нафтуся"; створено цифрові геолого-геохімічні карти Чорного і Азовського морів; впроваджено новітні технології для вивчення геологічного середовища Антарктиди; виконується комплекс досліджень з вивчення, прогнозування та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.