UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

ВІДДІЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ОСАДОВОГО РУДОУТВОРЕННЯ


МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Сучасні проблеми літології осадових басейнів

України та суміжних територій»

6-11 жовтня 2014, Київ


Співголови наукового організаційного комітету:


Є.Ф. Шнюков  – голова Українського літологічного комітету

П.Ф. Гожик    – директор Інституту геологічних наук НАН України


Основні тематичні напрями конференції:

•  Загальні і часткові питання теоретичної літології:

−  теорія літогенезу, седиментогенез,

−  вчення про фації і формації,

−  стадіальний, формаційний, басейновий, геодинамічний аналіз та ін.

•  Осадочні басейни України і суміжних територій: актуальні проблеми і нові дані;

•  Методи дослідження осадових порід;

•  Літологія України і суміжних територій в персоналіях

Польові екскурсії (9, 10 жовтня):

  • геологічні об’єкти на території Великого Києва, Канівського Придніпров’я;
  • Гнилецькі та Звіринецькі печерні комплекси.

Заявка на участь:

Для участі у Конференції та публікації матеріалів в «Збірнику наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» (в переліку ВАК України) необхідно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням.

Текст тез англійською та українською (російською) мовами (ідентичні тексти двома мовами разом не повинні перевищувати 5 000 знаків).


Контрольні строки:

до 1 серпня 2014 р.  – електронна реєстрація заявок на участь у конференції;

до 30 серпня 2014 р.  – подання тез;

до 9 жовтня – прийняття матеріалів на рецензування для підготовки до публікації у Збірнику. Будуть опубліковані матеріали, оприлюднені на конференції.


Контакти та інформація щодо місця проведення конференції:

Український літологічний комітет

Вул. О.Гончара, 55-б, Київ, Україна 01054

Тел.: +38(044) 234-36-75 – голова Українського літологічного комітету

Євген Федорович Шнюков;

Тел.: +38(044) 486-36-55 – вчений секретар Стелла Борисівна Шехунова;

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; факс: +38(044) 486-93-34.

Тексти тез англійською та українською (російською) мовами не редагуються, за їх якість відповідають автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити (повернути на доопрацювання) неякісні переклади.

 

Міжнародна конференція

«Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій»

м. Київ, Інститут геологічних наук НАН України

6-11 жовтня 2014 р.

 

Робочий варіант П Р О Г Р А М И

пленарних та секційних засідань

 

Регламент: тривалість секційної доповіді – 10 хв.; запитання та відповіді – 5 хв.

6 жовтня

к.433 Інституту геологічних наук НАН України

З 1200 – реєстрація учасників конференції

 

7 жовтня

к.433 Інституту геологічних наук НАН України

З 900 – реєстрація учасників конференції

 

 

8 жовтня

конференц-зал Інституту геологічних наук НАН України

З 900 – реєстрація учасників конференції

930-1300 – пленарне засідання

1300-1400 – перерва

1400-1800 – пленарне засідання; секційні доповіді ()

9 жовтня

конференц-зал Інституту геологічних наук НАН України

З 900 – реєстрація учасників конференції

900-1100 – пленарне засідання; секційні доповіді

1100-1300 – секційні доповіді

1300-1400 – перерва

1400-1800 – секційні доповіді

 

10 жовтня

конференц-зал Інституту геологічних наук НАН України

900-1030 – пленарне засідання; секційні доповіді

1030-1300 – секційні доповіді

1300-1400 – перерва

1400-1700 – секційні доповіді

1700-1800 – обговорення та закриття конференції

 

Перелік доповідей, включених до Програми конференції

 

 

Секція Загальні питання літології (усна доповідь)

 

Алексеєнкова Марина

Літолого-гідрогеохімічні особливості ннижньопермської соленосної субформації Слов’янської брахіантикліналі

ІГН НАН України


Антіпович Яна Валентинівна

Трансформация коллекторских свойств песчаников Донбасса

Институт геотехнической механики Национальной академии наук Украины, Днепропетровск, Украина


Баранов Владимир Андреевич

Некоторые проблемы литогенеза

Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, Украина


Деревская Е. И.

Создание литотеки в Геологическом музее – ключ к сохранению научного наследия

Національний науково-природничий музей НАН України


Кадошников Вадим Михайлович

Биоминеральные композиции для удаления нефтяных загрязнений

ГУ «Институт геохимии окружающей среды НАН Украины»
Киев, Украина


Кашуба Григорій Олексійович

Нижньопермські антикліналі Дніпровсько-Донецької западини – як потенційні резервуари газу ущільнених порід

Група компаній НАДРА, Київ, Україна
Спілка геологів України


Клюшина Ганна

ЛІТОЛОГОqМІНЕРАЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ
ПІВНІЧНОqЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ З МЕТОЮ КОРЕЛЯЦІЇ

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна


Ковальчук М.С.

БІОМОРФНЕ ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ УТВОРЕННЯХ

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна


Компанець Г.С.

Речовинний склад відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Подолії.

Інститут геологічних наук НАН України, Київ,Україна


Маметова Людмила Федорівна

Глиністі мінерали вугільних родовищ та їх участь у газоутворенні

Інститут геотехнічної механіки Національної академії наук України, Дніпропетровськ, Україна


Мельниченко Тетяна Анатоліївна.

Комплексування літологічної і тектонічної інформації при вирішені нафтогазових пошукових задач.

Державна наукова установа «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України, м.Київ


Мокієць Марина Володимирівна

Літолого-стратиграфічна характеристика нижньоеоценових відкладів Канівського Придніпров'я

Centre of regional geological investigations, The State Enterprise "Ukrainian geological company"


Павлюк М.І.

Формаційний аналіз осадових комплексів Азово-Чорноморського регіону України

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м.Львів


Подвысоцкий Виктор Тодосиевич

Новые данные о меловых алмазоносных конгломератах кимберлитовой провинции Жуина (штат Мату Гросу, Бразилия)

Житомирский государственный технологический университет


Сеньковський Юрій Миколайович

Головні фази фосфогенезу давніх океанічних басейнів (Розтоцько-Подільський сегмент Східно-Европейської платформи)

Інститут геології, геохімії горючих копалин НАН України, Львів


Тюленева Наталия Витальевна

Изменение условий осадконакопления на северо-западном шельфе Черного моря в позднем плейстоцене-голоцене

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова
ул. Дворянская, 2, г. Одесса, Украины


Федоришин Юрій Іванович

ПРО ДЕЯКІ ЛІТОЛОГО-ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД БАДЕНСЬКОГО ЯРУСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ

ПАТ "Укргазвидобування", філія УкрНДІгаз.


Хрущев Дмитрий Павлович

Крупномасштабные цифровые структурно-литологические модели Россильнянско-Марковской группы месторождений калийных солей (Предкарпатье)

Институт геологических наук Национальной академии наук Украины


Шехунова Стелла Борисівна

Літолого-геохімічні особливості мезо-кайнозойської кори вивітрювання докембрійських порід (пiвнiчно-захiдна частина Українського щита, Зубковичський «блок»)

Інститут геологічних наук НАН УкраїниОсобливості 87Sr/86Sr ангідриту нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини

Інститут геологічних наук НАН України


Шморг Яніна Станіславівна

КОМПЛЕКСНІ ЛІТОЛОГІЧНІ, ГЕОХІМІЧНІ, ПАЛІНОЛОГІЧНІ ТА ВУГЛЕПЕТРОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСАДОВИХ ПОРОД ОРІЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ.

ПАТ "Надра України" ДП "Укрнаукагеоцентр"


Янко Валентина Венедиктовна

Экологическое значение газоотдачи дна Черного моря

Одесский национальный университет имени И.И.МечниковаOценка влияния речного стока на морские донные экосистемы по бентосным фораминиферами литологии донных осадков

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина
Институт прикладных наук «Авалон», Виннипег, Канада


Секція Загальні питання літології (постер)

Андріяшева Анастасія Олександрівна

ГЕОЛОГО-ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НИЖНЬОМАЙКОПСЬКИХ ВІДКЛАДІВ АЗОВО-КЕРЧЕНСЬКОГО РЕГІОНУ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Генералова Лариса

Мезозойські металоносні відклади тростянецької товщі (Українські Карпати)

Львівський національний університет імені Івана Франка
Львів, Україна

Григорчук Костянтин Григорович

Вплив режиму катагенезу на портенціал газоносних "сланців"

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна
Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Україны, Львов, Украина

Ємельянов Володимир Олександрович

Медицинская морская геоэкология как новое синтетическое направление морской геэкологии и медицины

Інститут геологічних наук Національної академії наук України, Київ, Україна
Институт геологических наук Национальной академии наук Украины, Киев, Украина

Крошко Ю.В.

Палеопотамологічні дослідження нижньокрейдових та середньопалеогенових річкових долин в межах центральної частини Українського щита

Інститут геологічних наук, м.Київ, Україна

Ломакин Игорь Эммануилович

Особенности осадконакопления и газоносности основания континентального склона северо-запада Черного моря

Отделение морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины, Киев

Наумко Ігор Михайлович

ПРОЖИЛКОВО-ВКРАПЛЕНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ЇЇ ВПЛИВУ НА УМОВИ ЛІТОГЕНЕЗУ ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ

Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної aкадемії наук України

Павлюк М.І.

Етапи формування альпійських осадових формацій Азово-Чорноморського регіону

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м.Львів

Ревер Володимир Богданович

ГЕОЛОГО-ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЧНІ УМОВИ РАННЬОЕОЦЕНОВОГО ОСАДОНАГРОМАДЖЕННЯ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ СЕГМЕНТІ ТЕТІСУ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Усмінська Олександра

Особливості мінералогічного та гранулометричного складу баденського регіоярусу міоцену центральної частини Волино-Поділля та пов’язані з ним корисні копалини

Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

Філюшкін Костянтин Костянтинович

ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЬОКАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ПОРІД ПЕРСПЕКТИВНИХ НА ПОШУКИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВУГЛЕВОДНІВ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», м. Вишневе, Україна

Шехунова Стелла Борисівна

Методичні аспекти вивчення силіцитів

Інститут геологічних наук НАН України
Національний технічний університет

 

Секція Проблеми седиментогенезу (усні доповіді)

Веклич Юрій Максимович

Проблема седиментогенезу лесово-ґрунтових покривів

Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) / Украинский государственный геологоразведочный институт

Вергельська Наталія Віікторівна

ГЕОДИНАМІЧНА ОБСТАНОВКА ВУГЛЕУТВОРЕННЯ НА МЕЖІ ЗАХІДНИЙ – СКЛАДЧАСТИЙ ДОНБАС

Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

Зинга Тереза Кондида да Коста

Литологический состав кратера кимберлитовой трубки Камачия (Ангола)

Национальный горный университет, Днепропетровск, Украина

Нестеровський Вiктор Антонович

Сучасний мiнералогенез в екзогенних системах Кримського пiвострова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

 

Сеньковський Юрій Миколайович

Геолого- та хіміко-палеоокеанографічні аспекти седиментогенезу Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетіс

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Стрижак Василь Павлович

Геодинамічні етапи грабеноутворення Дніпровсько-Донецького басейну та суміжних територій

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», м. Вишневе, Україна

Сучков Игорь Александрович

Железомарганцевое рудонакопление как характерная черта океанического седиментогонеза

Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I.Мечникова

Федорончук Наталья Александровна

Литологический контроль накопления тонкого золота в современных осадках Черного моря

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина

 

Секція Проблеми седиментогенезу (постер)

Гаєвська Юлія Петрівна

Палеоокеанографічні та седиментологічні умови формування палеоцен-еоценових псамітолітів Карпатського сегменту океану Тетіс.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Геворк΄ян Володимир Христофорович

Геологічні аспекти формування газогідратних покладів

Інститут геологічних наук НАН України
Институт геологических наук НАН Украины

Ищенко Игорь Иванович

ЦИКЛИЧНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЗДНЕМЕЛОВОЕ ВРЕМЯ В ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МОРСКИХ БАССЕЙНАХ СЕВЕРНОГО ТЕТИСА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ

Дочернее предприятие «Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности» Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины»

Кохан Оксана

Палеоокеанографія Причорноморсько-Кримського сегменту океану Тетіс в олігоцен-ранньоміоценовий час

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Львів
Україна

Кошіль Леся Богданівна

Геологічна палеоокеанографія Переддобруджинського сегменту Тетісу у девонський час

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Митропольський О.Ю.

Закономірності формування вмісту нікелю в складі седиментаційних потоків

Інститут геологічних наук НАН України

Насєдкін Є.І.

Вплив інтенсивності та напрямків вітрів на характеристики еолових потоків в прибережній зоні

Інститут геологічних наук НАН України

Сеньковський Юрій Миколайович

Основні риси седиментогенезу Карпатського флішу

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна

Сокур Тетяна Макарівна

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНИКОВ ВЕРХНЕГО ВЕНДА И КЕМБРИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Інститут геологічних наук НАН України


Секція Регіональна літологія (усні доповіді)

Андреєв Олександр Вячеславович

Петрохімічний тип, вік та тектонічні умови формування порід – джерел речовини карбонових відкладів району Західної Шебелинки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ

Анікеєва Олена Володимирівна

Карбонатні мікрофації відкладів верхньої юри Заходу та Півдня України

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Бакаєва Софія Геннадіївна

Літолого-фаціальна характеристика міоценових відкладів (миколаївські верстви) Волино-Поділля

Державний природознавчий музей НАНУ

Вакарчук Сергій Григорович

Літолого-фаціальні аспекти оцінки наявності нетрадиційних вуглеводнів в карбонатних відкладах турнейсько-нижньовізейського комплексу Дніпровсько-Донецької западини.

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Галецький Леонід Станіславович

Нові дані про генезис олов’яних розсипів північного заходу Українського щита(ПнЗ УЩ)

Інститут геологічних наук НАН України

Дрозд Тетяна Iванiвна

Гемологiчнi дослiдження сеноман-туронських кременiв Волино-Подiлля

КНУ iм. Т. Шевченка (Киевский национальный университет им. Т. Шевченка)

Иванченко Екатерина Владимировна

Строение и условия образования вендских отложений Подолии

Институт геологических наук Национальная академия наук Украины Киев Украина

Киселевич Анастасія Едуардівна

Особливості регіональної літології силура і ордовика р. Дністер

Національний Науковоприродний Музей НАН України

Ковальчук М.С.

ТИПОМОРФНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОЛОТА З КОРИ ВИВІТРЮВАННЯ РУДОНОСНИХ ПОРІД СЕРГІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України 
ім. М.П. Семененка, м. Київ, Україна

Макогон Владимир Владимирович

Некоторые особенности ранне- и среднекаменноугольного осадконакопления в Бахмутской котловине

Украинский государственный геологоразведочный институт, Киев, Украина

Нестеровський Вiктор Антонович

Встановлення ступеню літогенетичних перетворень продуктивних горизонтів за даними відбивної здатності вітриніту на прикладі Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОГАР Віктор Володимирович

ДЕЯКІ БІОГЕРМНІ ВАПНЯКИ ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ ДОНБАСУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Петруняк Галина Мирославівна

Вуглеводневий метасоматоз геогенерацій у зв'язку з геодинамічними процесами в Карпатській нафтогазоносній провінції

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Попп Ігор Тиберійович

Геохімічні умови седиментогенезу і діагенезу крейдово-палеогенових відкладів Карпатського сегменту океану Тетіс

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Сюмар Наталія Петрівна

Cучасний стан освоєння соляних ресурсів ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Інститут геологічних наук НАН України

Тузяк Ярина Мирославівна

Літологічні особливості нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму 
Литологические особенности нижнемеловых отложений Равнинного Крыма

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Львовский национальній университет имени Ивана Франко

Федорончук Наталья Александровна

Изменение гранулометрического состава пляжевых песков Одесского побережья в результате искусственного намыва и его влияние на биоту

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина

Хрущев Дмитрий Павлович

Краснокутское месторождение титано-циркониевых руд: структурно-литологическая характеристика

ІГН НАН України, Київ, Україна
ИГН НАН Украины, Киев, Украина

Соляные ресурсы Карпатского региона: проблемы использования и охраны

Институт геологических наук Национальной академии наук Украины

Цифровые структурно-литологические модели россыпей тяжелых минералов Днепровско-Донецкой впадины и склонов Украинского щита

Институт геологических наук Национальной академии наук Украины

Шумлянський Леонід Владиславович

Джерела живлення пісковиків середнього карбону Донбасу за даними U-Pb датування цирконів

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

 

Секція Регіональна літологія (постер)

Бучинська Ірина Володимирівна

Літологічні та фільтраційно-емнісні характеристки пісковиків Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну у звязку з їхньою газоносністю

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна

Волконский Александр Георгиевич

Микроэлементы флишевых пород юго-восточной части Украинских Карпат

Институт геологических наук Национальной академии наук Украины

Гудзенко В.В.

РАДІОГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІД КРЕМНИСТОЇ СУБФОРМАЦІЇ КРЕЙДОВОГО ВІКУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА КАНІВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я

Інститут геологічних наук НАН України

Данишурка Наталія Анатоліївна

Літолого-стратиграфічна характеристика палеозойських відкладів перспективних на пошуки вуглеводнів в межах Ковельського виступу Волино-Подільської нафтогазоносної області

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Жабіна Наталія Миколаївна

Модель седиментації карбонатного комплексу верхньої юри – нижньої крейди на території Українського Передкарпаття

Інститут геологічних наук НАН України

Иноземцев Юрий Иванович

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ГЛУБОКОВОДНОЙ ВПАДИНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

ДНУ Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України (ВМГОР)

Капеліста Ірина Михайлівна

Літологія і золотоносність нижніх течій лівих притоків р. Дністер (від р. Серебрія до р. Мурафа)

Національний авіаційний університет, аспірант,

Компанець Г.С.

РОЗПОДІЛ МІДІ В ПОРОДАХ ЧЕРВОНОКОЛІРНО-ТЕРИГЕННИХ СУБФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ, ЯКІ СФОРМУВАЛИСЯ В УМОВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ, ПЕРЕХІДНИХ ТА МОРСЬКИХ ГРУП ФАЦІЙ

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна

Крочак Марина Дмитрівна

Діагенетичні стяжіння у відкладах буромької світи (верхній альб-нижній сеноман) Канівських дислокацій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Маслаков Н

Карбонатные желваки северного континентального склона Черного моря

ДНУ Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України (ВМГОР)

Мороз М. В.

Ультраструктури верхньоюрських криптокристалічних вапняків зовнішньої зони Передкарпатського прогину

Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної aкадемії наук України

Наумко Ігор Михайлович

ПРО УМОВИ ФОРМУВАННЯ І ГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПІРОКЛАСТИЧНИХ ПІЗОЛІТІВ ТРАПОВОЇ ФОРМАЦІЇ ВЕНДУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ

Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної aкадемії наук України

Рябоконь Тамара Савівна.

Континентальна "молочанська товща" Західного Приазов'я

ІГН НАН України, м.Київ

Стадніченко Світлана Миколаївна

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ГАЛОКАТАГЕНЕЗУ (НА ПРИКЛАДІ КОПИЛІВСЬКОЇ ПЛОЩІ В МЕЖАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ

Стрижак Людмила Ивановна

Применение различных методик количественного литологического анализа песчаных пород глубокопогруженной Центральной части Днепровско-Донецкой впадины

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Ступина Л.В.

Литолого-палеогеографические условия четвертичного осадконакопления в Черном и Азовском морях

ГНУ «Отделение морской геологии и осадочного рудообразования» НАН Украины, Киев

Фігура Любов Андріївна

Золото з грубоуламкових порід Покутсько-Буковинських Карпат

Інститут геологічних наук НАН України, м.Київ, Україна,