UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

04.00.06 - гідрогеологія
04.00.07 - інженерна геологія

 


ОГОЛОШЕННЯ

06 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Бойко Катерини Євгенівни

за темою Особливості формування режиму підземних вод при затопленні шахт Торецько-Єнакієвської гірничо-промислової агломерації за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник:

Кошляков Олексій Євгенович, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:

Суярко Василь Григорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Руденко Юрій Федорович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науки Державної установи "Науково-інженерний центр радіогідрогеологічних полігонних досліджень"

 

Переглянути автореферат Бойко Катерини Євгенівни

Переглянути дисертаційну роботу Бойко Катерини Євгенівни

Переглянути відгук опонента Суярко В.Г.

Переглянути відгук опонента Руденка Ю.Ф.


ОГОЛОШЕННЯ

17 грудня 2019 р. о 15:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Саприкіна Володимира Юрійовича

за темою Вологоперенесення в ґрунтах зони аерації та інфільтраційне живлення ґрунтових вод ділянки локалізації радіоактивних відходів у зоні ЧАЕС за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник:

Бугай Дмитро Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційні опоненти:

Шевченко Олексій Леонідович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (Інститут геологічних наук НАН України)

Лютий Георгій Григорович, кандидат геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник (Український державний геологорозвідувальний інститут)

 

Переглянути автореферат Саприкіна Володимира Юрійовича

Переглянути дисертаційну роботу Саприкіна Володимира Юрійовича

Переглянути відгук опонента Шевченка О.Л.

Переглянути відгук опонента Лютого Г.Г.


ОГОЛОШЕННЯ

17 грудня 2019 р. о 13:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Овчиннікової Наталії Борисівни

за темою Мінеральні води з підвищеною мінералізацією (розповсюдження на території України та уточнення їх хімічного складу методом рівноважної хімічної термодинаміки) за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник:

Шестопалов Вячеслав Михайлович, академік НАН України, доктор геол.-мін. наук, професор, завідуючий відділом гідрогеологічних проблем (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційні опоненти:

Шевченко Олексій Леонідович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (Інститут геологічних наук НАН України)

Прибилова Вікторія Миколаївна, кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

 

Переглянути автореферат Овчиннікової Наталії Борисівни

Переглянути дисертаційну роботу Овчиннікової Наталії Борисівни

Переглянути відгук опонента Шевченка О.Л.

Переглянути відгук опонента Прибилової В.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2016 р. о 12:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Шевченка Олексія Леонідовича

за темою “Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони відчуження)” за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Офіційні опоненти:

Огняник Микола Степанович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу охорони підземних вод (Інститут геологічних наук НАН України)

Євграшкіна Галина Петрівна, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геології та гідрогеології (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Ромащенко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, академік НААН України, директор (Інститут водних проблем і меліорації НААН України)

 

Переглянути автореферат Шевченка Олексія Леонідовича

Переглянути дисертаційну роботу Шевченка Олексія Леонідовича

Переглянути відгук опонента Огняника М.С.

Переглянути відгук опонента Євграшкіної Г.П.

Переглянути відгук опонента Ромащенко М.І.

Переглянути відгук додаткового опонента Рокочинського А.М.