UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія

 


ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Веклич Олени Дмитрівні

на тему "Біостратиграфія верхньокрейдових відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, професор, декан геолого-екологічного факультету Криворізького національного університету.

Офіційний опонент - Гнилко Світлана Ритомирівна, кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник відділу проблем геології Карпат Інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України.

Переглянути дисертаційну роботу Веклич Олени Дмитрівни (додаток, окремі рисунки)

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Гнилко С.Р.

ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Доротяк Юлії Богданівни

на тему "Біостратиграфія верхньоюрських та нижньокрейдових відкладів (оксфорд-нижній беріас) Гірського Криму за форамініферами" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Офіційний опонент - Гриценко Володимир Петрович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент в.о. завідуючого відділом геології Національного науково-природничого музею НАН України.

Переглянути дисертаційну роботу Доротяк Юлії Богданівни (Том 1, Том 2)

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Гриценко В.П.


ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Клименко Юлії Володимирівної

на тему "Спікули губок з юрських та крейдових відкладів платформної України" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Матвєєв Андрій В’ячеславович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри геології  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Офіційний опонентДанилів Андрій Ярославович, кандидат геологічних наук, завідувач Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.

Переглянути дисертаційну роботу Клименко Юлії Володимирівни

Переглянути відгук опонента Матвєєва А.В.

Переглянути відгук опонента Даниліва А.Я.


ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Супрун Ірини Сергіївни

на тему "Біостратиграфія палеоценових відкладів Українських Карпат за нанопланктоном" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Андрєєва-Григорович Аіда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, .

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Матвєєв Андрій В’ячеславович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри геології  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Офіційний опонент - Іваніна Антоніна Валентинівна, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри загальної та історичної геології і палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Переглянути дисертаційну роботу Супрун Ірини Сергіївни (додаток)

Переглянути відгук опонента Матвєєва А.В.

Переглянути відгук опонента Іваніни А.В.


ОГОЛОШЕННЯ

11 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Мартишина Андрія Івановича

на тему "Фосилії пізнього венду (едіакарію) Поділля та їх значення для вивчення ранніх етапів еколюції органічного світу" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київського національноо університету ім. Т.Г. Шевченка.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Полєтаєв Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційний опонентПалій Володимир Михайлович, кандидат геолого-мінералогічних наук, начальник відділу наукових і керівних кадрів Президії НАН України.

Переглянути дисертаційну роботу Мартишина Андрія Івановича

Переглянути відгук опонента Полєтаєва В.І.

Переглянути відгук опонента Палія В.М.

ОГОЛОШЕННЯ

31 січня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Шевчук Олени Андріївни

на тему "Мікрофосилії та біостратиграфія середньої юри – крейди України" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий консультант– Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Іщенко Ігор Іванович, доктор геологічних наук, головний науковий співробітник відділу надрокористування та геолого-економічних оцінок відділення геології нафти і газу центру нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень (ДП «Науканафтогаз» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»).

Офіційний опонентРилова Тетяна Борисівна, доктор геолого-мінералогічних наук, головний науковий співробітник лабораторії геодинаміки і палеогеографії (Інститут природокористування НАН Білорусії)

Офіційний опонентОгар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка).

Переглянути дисертаційну роботу Шевчук Олени Андріївни (Том 1, Том 2)

Переглянути відгук опонента Іщенка І.І.

Переглянути відгук опонента Рилової Т.Б.

Переглянути відгук опонента Огаря В.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

10 липня 2018 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Курепи Ярослава Сергійовича

на тему "Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдових відкладів північно-східної частини Волино-Поділля" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Лещух Роман Йосипович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Дикань Наталія Іванівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу геології антропогену (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Якушин Леонід Миколайови, доктор геологічних наук, головний науковий співробітник відділу перспектив нафтогазоносності осадових басейнів (ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»)

Переглянути дисертаційну роботу Курепи Ярослава Сергійовича

Переглянути відгук опонента Дикань Н.І.

Переглянути відгук опонента Якушина Л.М.


ОГОЛОШЕННЯ

10 липня 2018 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Хевпи Зенона Зеноновича

на тему "Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Українських Карпат" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Лещух Роман Йосипович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, доцент, декан геолого-екологічного факультету (Криворізький технічний університет)

Офіційний опонент - Маслун Нінель Володимирівна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу екології та геопошукових досліджень (Інститут геологічних наук НАН України)

Переглянути дисертаційну роботу Хевпи Зенона Зеноновича

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Маслун Н.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Іщенко Ігоря Івановича

на тему "Стратиграфія та умови накопичення крейдових відкладів зонизчленування Східноєвропейської платформи та Скіфської плити (український сектор) у зв’язку з нафтогазоносністю" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Полєтаєв Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Даценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, декан природничо-географічного факультету (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Офіційний опонент - Григорчук Костянтин Ігорович, доктор геологічних наук, в.о. завідувача відділу седиментології провінцій горючих копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України)

Переглянути дисертаційну роботу Іщенко Ігоря Івановича (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)

Переглянути відгук опонента Полєтаєва В.І.

Переглянути відгук опонента Даценко Л.М.

ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Матвєєва Андрія Вячеславовича

на тему "Вапняковий нанопланктон крейди південного схилу Українського щита та його південного обрамлення" за спеціальністю 04.00.09 палеонтологія і стратиграфія.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Якушин Леонід Миколайович, доктор геологічних наук, доцент (Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової  промисловості» (НАК «Нафтогаз України» ДП «Науканафтогаз»))

Офіційний опонентДаценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, декан природничо-географічного факультету (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Переглянути автореферат Матвєєва Андрія Вячеславовича

Переглянути дисертаційну роботу Матвєєва Андрія Вячеславовича (частина 1, частина 2, додатки)

Переглянути відгук опонента Андрєєвої-Григорович А.С.

Переглянути відгук опонента Якушина Л.М.

Переглянути відгук опонента Даценко Л.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандадата геологічних наук

Гнилко Світлани Ритомирівни

на тему "Форамініфери і стратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Українських Карпат" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, доцент, декан геолого-екологічного факультету (Криворізький технічний університет)

Офіційний опонент - Стефанська Тетяна Арнольдівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри геології і гідрогеології (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Переглянути автореферат Гнилко Світлани Ритомирівни (додаток до автореферату)

Переглянути дисертаційну роботу Гнилко Світлани Ритомирівни (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Стефанської Т.А.