UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу д.г.-м.н. В. М. Шовкопляс

Вчений секретар  відділу к.г.-м.н. О. І. Крохмаль

Відділ засновано у 1926 році під назвою відділ четвертинної геології, потім — геотектоніки та геології антропогену, тепер це відділ геології антропогену. У відділі працювали такі відомі вчені, як П.А. Тутковський, В.В. Різниченко, В.М. Чирвінський, В.І. Крокос, П.К. Заморій, В.Г. Бондарчук, П.Ф. Гожик та інш. Керівниками відділу послідовно були проф. В.І. Крокос, проф. П.К. Заморій, акад. В.Г. Бондарчук. З 1981 року відділ очолює проф. В.М. Шовкопляс.
У відділі геології антропогену працює два доктори і вісім кандидатів геолого-мінералогічних та геологічних наук. За період 2001-2006 рр. співробітниками відділу розроблено нову стратиграфічну схему плейстоценових відкладів України на основі комплексних досліджень з використанням палеонтологічного (остракоди, молюски, дрібні ссавці, палінологія), геохронологічного, палеопедологічного та літологічного методів. Частково переглянуто об’єм та границі деяких хроностратиграфічних підрозділів плейстоцену. На підставі отриманого масиву нової інформації по різним напрямкам четвертинної геології відтворено палеогеографічні умови існування фауни та флори протягом плейстоцену. Розроблено теоретичні засади систематичного вивчення викопних остракод як основу історико-геологічних досліджень (еволюції та філогенезу остракод, стратиграфії, палеогеографії) (Н.І.Дикань). За ці роки у відділі захищено дві кандидатські (Рудюк В.В, 2002 рік; Соляник Є.А., 2002 рік) та одна докторська (Дикань Н.І., 2004 рік) дисертації. У 2001-2002 рр. Комар М.С. по стипендії НАТО працювала в Польщі. Співробітники відділу співпрацюють з колегами з-за кордону (Польща, Словаччина, США, Франція, Німеччина). За 2001-2006 рр. опубліковано п’ять монографій: «Геологическая оценка трасс линий связи Севастополь – Евпатория – Севастополь – Керчь», 2003 (Шовкопляс В.М. в співавторстві), «Геология зоны трассы оптико-волоконной связи Севастополь – о. Змеиный – Затока», 2004 (Шовкопляс В.М. в співавторстві), “Газовый вулканізм Черного моря”, 2005 (Шовкопляс В.М. в співавторстві), “Четвертинні остракоди України (довідник-визначник)”, 2006 (Дикань Н.І.), «Поиски и перспективная оценка месторождений янтаря”,2006 (Мацуй В.М. в співавторстві).Зараз у відділі працюють:
В.М. Шовкопляс — завідуючий відділом, доктор геол.-мін. наук, професор; (Четвертинна стратиграфія, геохронологія, літологія).
Н.І. Дикань — пр. наук. співробітник, доктор геол. наук; (Неоген-четвертинні остракоди, стратиграфія, палеонтологія).
Т.Ф. Христофорова — ст. наук. співробітник, канд. геол.-мін. наук; (Четвертинна стратиграфія, геохронологія, літологія).
В.М. Мацуй —  ст. наук. співробітник, канд. геол.-мін. наук; (Дрібні ссавці неоген-плейстоцену, стратиграфія, палеонтологія).
А.К. Гранова — ст. наук. співробітник, канд. геол.-мін. наук; (Динаміка геологічних процесів морських узбережь).
М.С. Комар —  ст. наук. співробітник, канд. геол.-мін. наук; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Палінологія плейстоцену і голоцену, стратиграфія).
О.І. Крохмаль — ст. наук. співробітник, канд. геол. наук; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Дрібні ссавці неоген-плейстоцену, стратиграфія, палеонтологія).
О.В. Мельник — наук. співробітник, канд. геол. наук; (Літологія четвертинних відкладів).
В.В. Рудюк — наук. співробітник, канд. геол. наук; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Четвертинні молюски).
Є.А. Соляник — наук. співробітник, канд. геол. наук; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Загальна геологія).
С.К. Прилипко — провідний інженер, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Геохронологія).

Наукова спрямованість відділу — вивчення та монографічний опис різних груп викопної фауни і флори (дрібні ссавці, спорово-пилкові дослідження, остракоди, молюски) з метою розробки біостратиграфічних схем, як засобу співставлення місцевих розрізів з розрізами сусідніх регіонів та визначення відносного віку стратонів, кореляція континентальних і морських відкладів; вивчення материкових зледенінь та будови відкладів льодовикового походження; стратиграфія і геохронологія лесових та льодовикових відкладів; дослідження динаміки та літодинаміки берегової та шельфової зон; розробка детальних регіональних стратиграфічних схем плейстоцену для різних регіонів України з метою створення стратиграфічної бази для геологічного картування та пошуково-розвідувальних робіт; виявлення закономірностей геологічної будови четвертинних відкладів та розвитку тваринного і рослинного світу для обґрунтування стратиграфічних меж різного рангу; розробка загальних і методичних проблем стратиграфії, стратиграфічної класифікації, термінології і номенклатури; вивчення поширення фацій і формацій антропогену, складання літофаціальних і палеогеографічних карт.

Головний науковий доробок: серія колективних монографій: “Стратиграфія УРСР” (том – Антропоген, 1969), “Четвертинний період”, (1961, 1965, 1976, 1977), “Антропогенові відклади України” (В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова, П.Ф. Гожик та ін., 1986), “Геологія шельфу” (том – Лимани, 1984) та ін.; монографії та цикли друкованих робіт з різноманітних питань четвертинної геології, викопної фауни і флори України; з геологічної будови та корисних копалин країни (В.Г. Бондарчук, 1959, 1963, 1966, В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова та ін., 1986, 1991, 2003, 2004; Н.І. Дикань 1994, 2001), геологічної будови Північного Приазов’я (В.М. Мацуй, В.М. Шовкопляс та ін., 1981; Н.І. Дикань, 1996), розвиток узбережжя Чорного моря (П.Ф. Гожик, А.К. Гранова та ін., 1988), літодинаміка берегової та шельфової зон (О.В. Мельник, 1999, 2000), остракоди (Н.І. Кочубей, 1986, 1989, 1991,  Н.І. Дикань, 1994, 1999, 2003, 2004, 2005), молюски (Н.Н. Тращук, 1974, П.Ф. Гожик, 1978, В.В. Рудюк, 2001, 2003), палінологія четвертинних відкладів (М.С. Комар, 1987, 1995, 1997, 2003), дрібні ссавці (А.І. Шевченко, 1965, 1991, В.М. Мацуй, 1976, 1982, 1985, О.І. Крохмаль, 1994, 1997, 1999, 2003) та багато іншіх; а також путівники по четвертинних розрізах Середнього Придніпров’я (1999, 2001), Південного Причорномор’я (2000); атлас палеогеографічних карт України (1960); приймали участь у багатьох національних та міжнародних конференціях, симпозіумах, нарадах, семінарах; за останні 10 років опубліковано понад 150 наукових статей.