UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 


Завідувач відділу д.г.-м.н., проф. Л.С. Галецький

Вчений секретар відділу Н.М.Чернієнко


У відділі працює 16 співробітників, в тому числі 4 докторів та 5 кандидатів геолого-мінералогічних та геологічних наук; 3 докторантів та 5 аспірантів.

Основний напрямок діяльності - науково-дослідні розробки в області геології, металогенії, геолого-економічної оцінки корисних копалин, вивчення та дослідження мінерально-сировинної бази України.

Мета досліджень – ефективна стратегія розвитку мінеральних ресурсів України та розробка науково-методичних основ раціонального використання мінерально-сировинної бази в умовах сучасної ринкової економіки та світової інтеграції.

У 2005-2010 роках :

- Обґрунтовано виділення нової планетарної геодинамічної системи рудоконцентруючих мегазон активізації «Геотранс», що сприйнято світовою геологічною спільнотою на рівні міжнародного видання «Нові ідеї в глобальній тектоніці», Австралія, 2010. (Галецький Л.С.).

- Розроблена «Програма розвитку рідкіснометалевої та рідкісноземельної бази України та розвитку, на її основі, високотехнологічних виробництв». (Галецький Л.С., Чернієнко Н.М.).

- Виконано металогенічне районування та здійснена прогнозна оцінка рідкіснометалевого зруденіння Східного Приазов’я з визначенням перспективних ділянок на флангах та глибоких горизонтах для вивчення та освоєння родовищ цирконію, рідкісних земель, ніобію, танталу, вольфраму, молібдену з метою подальших пошуків і нарощування мінерально-ресурсного потенціалу. Роботи виконувалися у співпраці з Приазовською комплексною геологічною партією КП «Південукргеологія». (Чернієнко Н.М., Галецький Л.С., Романюк Л.С., КузьманенкоІ.Л., Коган Є.Ш., Стрекозов С.М., Бородиня Б.В.).

- Здійснюються фундаментальні дослідження по комплексній програмі «Металогенія України».

Запропоновано новий комплексний підхід до вивчення геології і металогенії докембрійських платформ і геосинклінально-складчастих структур на основі концепцій: еволюції земної кори, розшарованості і неоднорідності літосфери, геоблокової подільності і георозділів (шовних зон), металогенічної зональності. (Галецький Л.С., Науменко У.З., Чернієнко Н.М.). Встановлено закономірний зв’язок етапів магматизму на території розвитку трапової формації Волино-Поділля з проявами рифтогенезу. (Науменко У.З.) Виявлено, що проявлення тектоно-магматичних активізацій і, пов’язаного з ними рудоутворення в межах УЩ та його схилів, добре маркується формуванням уранових рудоконцентрацій. (Субботін А.Г.). Визначена металогенічна роль у формуванні золото-поліметалевого зруденіння прихованих інтрузій центральної частини Донецької складчастої області. (Александров О.Л., Дищук М.Ю.). Розроблена геолого-генетична модель самородномідного зруденіння та виконана прогнозна оцінка Волинського мідєносного району, де виділено 4 перспективних ділянки, які виставлені Держгеолслужбою України на ліцензійний тендер. (Деревська К.І.). Розроблена нова концепція формування залізистих кварцитів України, яка основана на гідротермально-осадовому генезисі (Дерябін М.І.). На основі уявлень про розшарованість титаноносних інтрузій габро визначені закономірності утворення збагачених на титан різновидів габроїдів. За результатами геохімічних досліджень прогнозується багате титанове зруденіння на більш глибоких горизонтах з супутньою мінералізацією P, V, Sc. (Галецький Л.С., Ремезова О.О).

- Розроблені критерії оцінки промислового значення та визначення найбільш перспективних геолого-промислових типів глин та каолінів, а також надані рекомендації по залученню до промислового використання нетрадиційних видів мінеральної сировини: вогнетривів, глауконіту, дістену, силіманіту та ін. (Дехтулінський Е.С., Кузьманенко Г.О.).

- Виділено альтернативне джерело мінеральної сировини за рахунок промислових відходів, значна частина яких віднесена до техногенних родовищ; розроблена їх класифікація, визначені технологічні особливості та дана прогнозна оцінка на кольорові, рідкісні та благородні метали, нерудну сировину, будівельні матеріали. Розпочата розробка таких родовищ. (Галецький Л.С., Петрова Л.О.).

- На основі вивчення закономірностей розміщення глибоководних родовищ вуглеводнів у надрах континентального схилу Європи, визначені перспективи пошуків та освоєння родовищ нафти і газу в акваторіях Азовського та Чорного морів України (Краюшкін В.О., Масляк В.О., Гусєва Е.О.).

- Розвивається новий напрямок у вивченні пластових вод нафтових і газових родовищ, які збагачені цінними мікроелементами, як сировини для отримання рідкісних металів (Сляднєв В.О.).

- На основі геохімічних досліджень Донбасу встановлено, що техногенно перевантажені ландшафти здатні до автореабілітації. На цій основі розроблені рекомендації по оптимальному розміщенню та функціонуванню промислових відходів (Петрова Л.О.).

- Міжнародний досвід у науковому та науково-технічному співробітництві ефективно втілено в: монографії «Атлас «Геологія і корисні копалини України», (видано українською та англійською мовами (Україна-Канада)), міжнародному проекті «Геологічний розвиток і мінерагенія Східно-Європейської платформи» (Україна, Росія, Білорусь), технологічних дослідженнях з комплексної переробки рідкіснометалевих руд родовищ Східного Приазов’я на базі ФГУП «Гиредмет», Москва (Україна-Росія).

Колектив відділу проводить активну наукову діяльність, співпрацює з інститутами НАН України, геологічними організаціями Держгеолслужби України та гірничо-геологічними підприємствами. Приймає активну участь у науково-практичних нарадах та конференціях, має безпосередній досвід в організації та проведені зазначених заходів.

Співробітники відділу мають відзнаки та нагороди за внесок у розбудову геологічної галузі: д.г.-м.наук, проф. Галецький Л.С. - Лауреат Держпремії УРСР та  СРСР, Почесний розвідник надр України, має ордени і медалі УРСР і СРСР; д.г.-м.наук, проф. Краюшкін В.О. - Лауреат Держпремії УРСР; Дехтулінський Е.С. - Почесний розвідник надр України; к.г.-м.наук Дищук М.Ю. нагороджений «Золотим нагрудним знаком» Спілки геологів України;  Чернієнко Н.М. - «Срібним» та «Золотим» нагрудними знаками Спілки геологів України та «Хрестом Всеукраїнського Козацького Bійська» за служіння Україні.


За 2005-2009 роки співробітниками відділу опубліковано 217 друкованих праць, в т.ч. 17 монографій, 200 статей та тез, підготовлено 12 звітів згідно напрямку роботи відділу.


Координати відділу: 01054, Україна, Київ, вул. Олеся Гончара 55-б.

Тел. (044) 486-6351, т/ф. 238-1920, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду