UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

ЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ

НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ

Лабораторія фізичних методів досліджень

Завідувач лабораторії чл.-кор. НАН України, док.геол. наук  С.Б. Шехунова

Вчений секретар відділу к.геол.н. С.М. Стадніченко


тел. (044) 486-36-55, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


 

 

 

Центр колективного користування науковими приладами (ЦКК) створено в Інституті геологічних наук НАН України у грудні 2006.

Згідно з положенням про центр колективного користування, ЦКК ІГН НАН України як науковий структурний підрозділ – лабораторія фізичних методів досліджень, підпорядкований безпосередньо дирекції інституту, без статусу юридичної особи.

В ЦКК використовується

-  скануючий електронний мікроскоп (SEM JSM-6490-LV, JEOL, Японія) з інтегрованою системою електроннозондового аналізу INCA Energy+ на базі енерго- та хвильодисперсійних спектрометрів (EDS+WDS, OXFORD, Велика Британія), детектором HKL-Сhannal (OXFORD);

-  лазерний седиментограф (Mastersaizer-2000, Malvern, Велика Британія);

-  комплекс допоміжного обладнання та прилади пробопідготовки.

Основним напрямом діяльності ЦКК є розробка та застосування методик дослідження геологічних та ін. об’єктів фізичними методами з використанням сучасного обладнання для встановлення їх речовинного складу та морфологічних особливостей, з метою вирішення фундаментальних і прикладних задач геології, літології, інженерної геології, мінералогії, нанопалеонтології,матеріалознавства та ін.

В Центрі розроблено та використовуються низка методик, зокрема:

-  Методика вивчення палеонтологічних об’єктів методами електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу;

-  Методики комплексного використання обладнання лабораторії для гранулометричних та інженерно-геологічних досліджень;

-  Комплексна методика визначення кількісних характеристик елементного складу геологічних утворень для WDS+EDS INCA Energy+ та дослідження різних типів геологічних об’єктів з використанням системи кристалографічного орієнтування;

-  Спеціальні методики рентгенівського мікроаналізу для EDS та WDS спектрометрів для дослідження термонестабільних об’єктів та методи реєстрації у кристалічних та аморфних структурах просторово нестабільних під електронним зондом елементів;

-  Методика інтерпретації результатів електронномікроскопічних досліджень (морфології, макро- та мікрокомпонентного складу) глинистих мінералів та структури порового простору теригенних та теригенно-хемогенних порід із застосуванням результатів рентгеноструктурного, спектрального та гранулометричного аналізів з метою встановлення латеральної та вертикальної зональності катагенетичних перетворень в розрізах осадових басейнів для прогнозу змін їх фільтраційно-ємнісних властивостей;

-  Спеціальна методика дослідження наноморфології і хімічного складу нових високотехнологічних матеріалів для задач водневої енергетики та космічної галузі.

 

За п’ять років існування ЦКК з 2007 р. співробітниками підрозділу захищено кандидатську та докторську дисертації, опубліковано 45 статей у наукових фахових виданнях, понад 25 тез. Розроблені методики впроваджено при виконані держбюджетних тем в рамках Цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України "Стратегічні мінеральні ресурси України", «Комплексна оцінка стану і прогнозування динаміки морського середовища та ресурсів Азово-Чорноморського басейну» та ін., цільових програм наукових досліджень відділення наук про Землю, а також при виконанні досліджень для низки установ НАН України, МОН України, АМН України та Міжнародного науково-технічного центру корисних навантажень космічних об'єктів (м. Митіщі Московської обл. Російської Федерації, відповідальний виконавець – В.В.Пермяков).