UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Тематика: висвітлення матеріалів у галузі наук про Землю: загальної і регіональної геології, геології України та формування корисних копалин, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, екологічної безпеки. Наведені результати сучасних розробок за основними напрямами досліджень Інституту геологічних наук НАН України

Засновник: Інститут геологічних наук НАН України

Рік заснування: 1929

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15103-3675 Р від 30.04.2009 р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/5 від 01.07.2010 р.

Спеціальність МОН: геологічні науки, науки про Землю

Головний редактор: Гожик Петро Федосійович (акад. НАН України, д-р геол.-мін. наук, проф.)

Заступники головного редактора: Митропольський Олексій Юрійович (чл.-кор. НАН України, д-р геол.-мін. наук, проф.), Шехунова С. Б. (чл.-кор. НАН України, д-р геол. наук),

Редколегія: Гожик П.Ф.(голов. ред., акад. НАН України), Митропольський О.Ю. (заст. голов. ред., чл.-кор. НАН України), Шехунова С. Б. (заст. голов. ред., чл.-кор. НАН України), Геворк’ян В. Х., Демчишин М. Г., Зосимович В. Ю., Іванік М. М.,  Маслун (відп. секртерат), Огняник М. С., Ольштинська О. П., Полєтаєв В. І., Селівачова У.М. (відп. секртерат), Ситніков А. Б., Сухоребрий А. О., Шестопалов В. М. (акад. НАН України).

Веб-сторінка: http://transactions.igs-nas.org.ua

ISSN 2522-9761 (Online)

ISSN 2522-9753 (Print)