Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Geological Journal

Геологічний журнал є періодичним науково-теоретичним фаховим виданням (категорія Б у Переліку МОН України), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Журнал індексується численними міжнародними бібліографічними та наукометричними базами, зокрема Scopus.

Геологічний журнал має найдовшу історію видання (з березня 1934 р.) з наукових періодичних видань України у галузі наук про Землю. В різні роки його редакційну колегію очолювали І.А. Лепікаш, М.Г. Світальський, К.О. Бойко, Е.С. Бурксер, Б.І. Чернишов, В.І. Лучицький, К.І. Маков, С.П. Родіонов, М.П. Семененко, Я.М. Бєлєвцев, Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Шпак, П.Ф. Гожик, О.Б. Клімчук.

Журнал охоплює весь спектр дисциплин геологічної науки та практики і публікує високоякісні наукові праці, включаючи оригінальні дослідження, огляди, короткі наукові повідомлення, новини про наукове життя, біографічні матеріали тощо. Основна увага приділяється геологічному вивченню України та інших регіонів східної Європи, але вітаються також дослідження регіонів суміжних країн та інших регіонів світу, якщо вони становлять міжнародний науковий інтерес. Якість публікацій підтримується ретельним рецензуванням, відбором кваліфікованою міжнародною редакційною колегією та професійним редагуванням. Журнал надає відкритий доступ до статей і не бере плати за обробку статей.

Вебсайт журналу: http://geojournal.igs-nas.org.ua/

Архів статей: http://geojournal.igs-nas.org.ua/issue/archive

Подати статтю: http://geojournal.igs-nas.org.ua/about/submissions