Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Наукові конференції

 

10 листопада 2021

12 листопада 2021

 

Міжнародна наукова конференція та XL сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України "Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України"

 

 

19 жовтня 2021

   

 

наукова конференція присв'ячена до 30-ї річниці Незалежності України"Обґрунтування границь стратиграфічних підрозділів фанерозою України для геологічних карт нового покоління"

 

 

2 жовтня 2020

3 жовтня 2020

 

смт.Хорошів, Житомирська область

IX НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Конференція-3

Конференція -2