Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 

Інститут геологічних наук НАН України - провідна наукова установа в Україні з вивчення геологічної будови та геологічної історії України та суміжних територій.

Напрями діяльність Інституту відповідають актуальним викликам, що стоять перед геологічною наукою та синхронізуються із стратегічним інтересами України, а саме:

Актуальні напрями досліджень Інституту розвивають наукові школи, що сформувалися за його тривалу історію та зробили значний внесок у розвиток науки не лише в Україні, але у світі.

Наукові дослідження проводяться у 15 наукових підрозділах, в яких працюють біля 150 висококваліфікованих науковців, серед яких біля 100 докторів та кандидатів наук, в тому числі 3 академіка НАН України та 2 члени-кореспондерта НАН України. При Інституті функціонує Центр колективного користування науковими приладами.

Інститут одночасно виконує близько 25 національних наукових проектів, що фінансуються НАН України, а також бере участь у численних міжнародних проектах. Окрім того Інститут активно співпрацює з виробничими підприємствами, надаючи послуги у сфері розвідки і пошуків корисних копалин, оцінки їх запасів, вирішенні нагальних проблем в сфері захисту довкілля тощо.

Інститут здійснює підготовку наукових кадрів через діяльність аспірантури та докторантури відповідно до ліцензії Міністерства освіта та науки України. Підготовка докторів філософії здійснюється за спеціальністю 103 Науки про Землю за акредитованою освітньо-науковою програмою “Геологія”. При Інституті функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

Інститут надає експертні послуги з широкого спектру питань в сфері наук про Землю. Ми співпрацюємо з органами державної влади: Державною службою з геології та надр України, Міністерством природних ресурсів та захисту довкілля України, а також іншими державними, неурядовими організаціями та бізнес-структурами, зацікавленими в експертизі науковців Інституту.

  • Інститут є базовою науковою установою для:
  • Українського палеонтологічного товариства та
  • Національного стратиграфічного комітету України, які відіграють ключову роль у формуванні та проведенні палеонтологічних та стратиграфічних досліджень в Україні, їх застосування в геологічній практиці. Окрім того науковці Інституту координують діяльність чи активно долучені до:
  • Національного комітету України з Міжнародної програми геологічних наук ЮНЕСКО;
  • Наукової ради НАН України з проблеми «Походження нафти і газу»;
  • Українського літологічного комітету.

Представлення та обговорення наукових результатів здійснюється через організацію та проведення наукових конференцій, в тому числі таких, що проводяться на регулярній основі. Зокрема, Сесії Українського палеонтологічного товариства, конференції присвячені мінерально-сировинним багатствам України, літологічні конференції, конференції молодих учених Відділення наук про Землю тощо.

Інститут видає 2 наукові періодичні видання, які висвітлюють останні досягнення геологічної науки, в тому числі і отримані науковцями Інституту:

Геологічний журнал,

Збірник праць Інституту геологічних наук НАН України.

Наукові праці співробітників Інституту друкуються також у багатьох інших вітчизняних та іноземних наукових журналах, зокрема у найпрестижніших, що входять до першого та другого квартилів міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Координація наукової діяльності Інституту здійснюється вченою радою. До її складу входять не лише представники Інституту, але й провідні вітчизняні вчені в галузі наук про Землю. Координація діяльності молодих учених здійснюється через раду молодих вчених, керівництво якої представлено також у раді молодих вчених Відділення наук про Землю НАН України та раді молодих вчених НАН України.

Підсумки наукової діяльності представлені у річних звітах, які оприлюднюються на сайті Інституту для ознайомлення усіма зацікавленими сторонами.

Інститут завжди відкритий до співпраці з науковими та освітніми установами. В рамках заключених угод Інститут співпрацює з українськими науковими установами та університетами, піклуючись про розвиток вітчизняної науки, а також з партнерськими науковими установами з різних країн світу (Швеція, Польща, Франція, США, Японія, Китай, Азербайджан та багатьох інших), що сприяє інтеграції української геологічної науки в європейський та світовий науковий простір.