Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.   ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. КУРСИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

Перелік № 1 (курси на вибір, що забезпечують 16 кредитів ЕСТS)

Перелік № 2 (курси на вибір за спеціалізацією, що забезпечують 6 кредитів ЕСТS)

Спеціалізація - загальна та регіональна геологія, геотектоніка

Спеціалізація - палеонтологія і стратиграфія

Спеціалізація – літологія

Спеціалізація - геологія океанів і морів

Спеціалізація - геологія металевих та неметалевих корисних копалин

Спеціалізація - геологія нафти і газу

Спеціалізація - гідрогеологія

Спеціалізація - інженерна геологія

Спеціалізація - екологічна геологія