Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Т.О. Кондарюк, на засіданні спецради Д 26.162.04 10 листопада 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

10 листопада 2020 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

КОНДАРЮК ТЕТЯНИ ОЛЕГІВНИ

на тему "Умови осадкоутворення та фаціальні обстановки на межі плейстоцену та голоцену в Чорному морі (за форамініферами)"
за спеціальністю 04.00.10 – геологія морів і океанів.

Науковий керівник – Янко Валентина Венедиктівна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, морської геології та палеонтології геолого-географічного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Ольштинська Олександра Петрівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу сучасного морського седиментогенезу (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційний опонент - Насєдкін Євген Ігорович, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Сектора проблем навколишнього середовища науково-організаційного відділу (Президія НАН України).

Переглянути автореферат Кондарюк Тетяни Олегівни

Переглянути дисертаційну роботу Кондарюк Тетяни Олегівни

Переглянути відгук опонента Ольштинської О.П.

Переглянути відгук опонента Насєдкіна Є.І.