Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук О.А.Кравченко, на засіданні спецради Д 26.162.04 14 грудня 2016 р.

ОГОЛОШЕННЯ

14 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

КРАВЧЕНКО ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ

на тему "Структурно-літологічна геолого-генетична модель Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд" за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Хрущов Дмитро Павлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Іноземцев Юрій Іванович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України.

Офіційний опонент - Данишурка Наталія Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу нафтогазоносних та осадових басейнів відділення геології нафти та газу Центру нафтогазогеологічних та технічних досліджень (дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут Нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»).

Переглянути автореферат Кравченко Олени Анатоліївни

Переглянути дисертаційну роботу Кравченко Олени Анатоліївни

Переглянути відгук опонента Іноземцева Ю.І.

Переглянути відгук опонента Данишурки Н.А.