Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото АЛЕКСАНДРОВА АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Анжела Володимирівна Александрова

 молодший науковий співробітник
 кандидат геолого-мінералогічних наук
 Відділ геології  вугільних родовищ  


Напрями наукових досліджень:

Наукова діяльність направлена на дослідження літо-стратиграфічних особливостей, структурно-морфологічних закономірностей розповсюдження мезо-кайнозойських вугленосних відкладів Північної України, дослідження впливу регіональних тектонічних та локальних пульсаційно-діапірових рухів на характер формування, еволюцію, морфологічні властивості та розповсюдження вуглевміщуючих відкладів. Детально досліджено мінерально-петрографічний, літолого-фаціальний, формаційний склад олігоцен-міоценових буровугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини та прилеглих територій. Побудовані палеогеографічні, літофаціальні, формаційні схеми. Виявлені кореляційні зв’язки буровугільних товщ Дніпровсько-Донецької западини та Українського щита. Відповідальний виконавець бюджетної теми “Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України” (2019 – 2023 рр.). Александрова А.В. є членом Спілки геологів України.