Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Бондар Галина Михайлівна
Галина Михайлівна Бондар

 молодший науковий співробітник
 Відділ геології  вугільних родовищ  

 

Напрями наукових досліджень:

Наукова діяльність – дослідження впливу ендогенних та постседиментаційних процесів на формування вторинних колекторів нафти і газу в карбонатних та теригенних (сланцевих) породах в різних тектоно-седиментаційних умовах нафтогазоносних басейнів. Відповідальний виконавець бюджетної теми “Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України” (2019 – 2023 рр.).

Проекти:

захист дисертації на тему ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВТОРИННИХ КОЛЕКТОРІВ ВУГЛЕВОДНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ