Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Гаврильцев Віктор Борисович
Віктор Борисович Гаврильцев

 провідний геофізик
 Відділ геології  вугільних родовищ  


Наукова діяльність:

У 1983 р. поступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на геологічний факультет за спеціальністю “Геофізичні методи розшуків та розвідки родовищ корисних копалин”. У 1990 році закінчив повний курс згаданого університету та отримав кваліфікацію інженер-геофізик. В 1991-1995 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі геофізики геологічного факультету КНУ. З 1995 по 1998 рр. працював на кафедрі геофізики КНУ, а в 1998 р. перейшов на роботу в Укргазпром (в подальшому “Укртрансгаз”) у відділ протикорозійного захисту газотранспортної системи. З 01.04.2021 р. працює на посаді провідного геофізика відділу Геології вугільних родовищ. На базі запропонованої А.В. Івановою оригінальної методики палеогеотермічних та палеотектонічних реконструкцій для визначення палеотемпературних параметрів і амплітуд вертикальних переміщень структур В.Б. Гаврильцевим розроблена комп'ютерна програма обробки даних вітринітової термометрії (2010 р.). Вперше, за даними вітринітової термометрії побудовані карти розподілу палеогеотермічних градієнтів і амплітуд вертикальних переміщень породних масивів верхньопалеозойських відкладів території ДДЗ і прилеглих частин Донбасу (у співавторстві з А.В. Івановою, 2021 р.).