Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Грушецька Світлана Миколаївна
Світлана Миколаївна Грушецька

 геолог
 Відділ геології  вугільних родовищ  


Наукова діяльність:

Бере участь у дослідженнях за темою “Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України” (2019- 2023 рр.). Виконує роботи по узагальненню і обробці фактичного матеріалу. Систематизує літературні матеріали з проблем еволюції органічної речовини вуглеводневовміщуючих формацій та геолого-геохімічної характеристики вуглецевих формацій фанерозоя.

Виконавець бюджетної теми “Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України” (2019 – 2023 рр.).