Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Пристінська Лариса Анатоліївна
Лариса Анатоліївна Пристінська

 провідний геолог
 Відділ геології  вугільних родовищ  


Напрями наукових досліджень:

Проводить збір та узагальнення фондових, друкованих та картографічних матеріалів по вугленосності Дніпровсько-Донецької западини, Західного Донбасу, Донбасу, систематизацію наукової інформації по дослідженню буровугільних, кам’яновугільних та вуглегазових родовищ і складанню табличного матеріалу, редагуванні тексту звіту, друкування тексту глав звітів. Бере участь у дослідженнях за темою “Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України” (2019-2023 рр.). Систематизує літературні матеріали з проблем еволюції органічної речовини вуглеводневовміщуючих формацій та геолого-геохімічної характеристики вуглецевих формацій фанерозоя.