Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА
Людмила Борисівна Зайцева

 Старший науковий співробітник
 Відділ геології  вугільних родовищ  

  

Зайцева Л.Б. є членом Спілки геологів України, нагороджена срібною медаллю Спілки геологів, 2019 р.


Проекти:

Петрографічні особливості бурого вугілля Закарпатської вугленосної площі.


Наукова діяльність

петрографічні дослідження бурого і кам’яного вугілля басейнів України, вивчення зв’язку якості вугілля з його речовинним складом, реконструкція умов торфонакопичення вугільних товщ Донбасу, Дніпровсько-Донецької западини, Львівсько-Волинського басейну, Переддобруджі та Закарпатського прогину. Брала участь у розробці класифікації органічних мікрокомпонентів бурого вугілля Дніпровського буровугільного басейну. Вперше були виділені для бурого вугілля України групи компонентів лігнітиту та гумініту. Завдяки петрографічним і хімічним дослідженням бурого вугілля, збагаченого бітумом, був запропонований компонент групи ліптиніту бітумініто-десміт [Игнатченко, Зайцева, 1981]. За методикою фітерального аналізу встановлені та описані вітренізовані фітерали корових тканин та органів спороношення вугілля нижнього карбону Західного Донбасу й Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). Петрографічними дослідженнями був проведений порівняльний аналіз речовинно-петрографічного складу і встановлені фаціальні умови накопичення вугілля родовищ Вішонта (Угорщина) та Ільниця (Закарпатська вугленосна площа) і Львівсько-Волинського басейну України та Люблінського басейну Польщі. Виявлені типи тріщинуватості та прояви мікротектоніки у вугільних шліфах кларенового вугілля Донбасу і ДДз, що має прикладне значення для визначення газоносності, газопроникності і здатності вугілля до раптових викидів. Відповідальний виконавець бюджетної теми “Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України” (2019 – 2023 рр.).