Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 

11 жовтня 2023

12 жовтня 2023

 

Міжнародна наукова конференція та ХLI сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України «ОРГАНІЧНИЙ СВІТ ДОКЕМБРІЮ ТА ФАНЕРОЗОЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

 

11-12 жовтня 2023 р. в Інституті геологічних наук Національної академії наук України (м. Київ) відбулася Міжнародна наукова конференція та ХLI Сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України «ОРГАНІЧНИЙ СВІТ ДОКЕМБРІЮ ТА ФАНЕРОЗОЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ».

On October 11-12, 2023, the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv) hosted an International Scientific Conference and XLI Session of the Ukrainian Paleontological Society of NAS of Ukraine «ORGANIC WORLD OF THE PRECAMBRIAN AND PHANEROZOIC: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF RESEARCH».


Організаторами заходів виступили Українське палеонтологічне товариство НАН України та Інститут геологічних наук НАН України. Міжнародна наукова конференція та ХLI Cесія Українського палеонтологічного товариства НАН України проходили у змішаному режимі (у конференц-залі ІГН НАН України та дистанційно через Zoom). Одночасно дистанційно (у Zoom) та у конференц-залі були присутні від 42 до 63 учасників. Заходи відбулися за участі 82 фахівців України (20 з яких – співробітники ІГН НАН України), Польщі, Німеччини, США, Болгарії, Грузії, Азербайджану. Серед учасників були визнані палеонтологи, стратиграфи, геологи, зоологи, ботаніки, географи, археологи, молоді спеціалісти й аспіранти з академічних наукових установ, 7 музеїв, вищих навчальних закладів (7 університетів), виробничих організацій.

Міжнародна наукова конференція та Сесія працювали за такими науковими напрямами:

  • Біорізноманіття органічного світу докембрію та фанерозою (морфологія, систематика, філогенія).
  • Палеоекологія, палеогеографія.
  • Біостратиграфія, подійна стратиграфія.
  • Проблемні питання стратиграфії.
  • Палеонтологічні дослідження для визначення критеріїв пошуку корисних копалин. Були представлені матеріали палеонтолого-стратиграфічних досліджень різних регіонів світу.
  • Тематика конференції та сесії не обмежилася заявленими напрямами, було представлено матеріали палеонтолого-стратиграфічних досліджень різних регіонів світу.

На відкритті Міжнародної наукової конференції та ХLI Cесії Українського палеонтологічного товариства НАН України мали вітальне слово президент УПТ НАН України док. геол. наук Олександра Петрівна Ольштинська та директор Інституту геологічних наук НАН України академік НАН України Cтелла Борисівна Шехунова.

На початку конференції було представлено дві важливі доповіді про руйнівний вплив воєнної агресії Російської Федерації на палеонтолого-стратиграфічні дослідження в Україні (О.П. Ольштинська) та Палеонтологічні колекції Харківського університету імені В.Н. Каразіна, знищені внаслідок воєнних дій (А.В. Матвєєв).

Учасники конференції та сесії взяли надзвичайно активну участь у засіданнях, було оприлюднено й обговорено 46 доповідей, у тому числі міжнародних наукових розробок (Україна-Польща, Україна-Німеччина), у яких представлено різні напрями сучасної науки: матеріали, присвячені питанням еволюції, систематики, стратиграфічного та географічного поширення докембрійської та фанерозойської біоти України та Світу, а також детальної стратифікації та кореляції відкладів давніх осадових басейнів; описи нових місцезнаходжень палеонтологічних решток, які доповнюють та уточнюють наявні дані щодо тафономії, екології, стратиграфічного та палеобіогеографічного значення викопних фаун і флор. Низку матеріалів було присвячено проблемам стратиграфії та модернізації стратиграфічних схем. Було репрезентовано попередні результати ревізії таксонів, розглянуто принципи та методи палеокліматичних реконструкцій на підставі результатів палеонтологічних досліджень, а також окреслено перспективи розвитку молекулярної палеонтології, проаналізовано деякі аспекти екології давньої людини. Також було наведено довідкові дані щодо палеонтологічних колекцій, які зберігаються в українських музеях, та підсумовано дані щодо втрат наукових об’єктів, таких як палеонтологічні колекції, стратотипові розрізи, унікальні місцезнаходження решток фауни та флори внаслідок військової агресії проти України. Було порушено низку проблемних та дискусійних питань стратиграфії та палеонтології.

Cover UPS 2023На конференції та сесії було презентовано видання «Органічний світ докембрію та фанерозою: теоретичні та прикладні аспекти досліджень»: матеріали Міжнародної наукової конференції та XLI Cесії Українського палеонтологічного товариства НАН України (Київ, 11–12 жовтня 2023 р.). Київ, 2023. 92 с. / «Organic world of the Precambrian and Phanerozoic: theoretical and applied aspects of research»: materials of International Scientific Conference and XLI Session of the Ukrainian Paleontological Society of NAS of Ukraine (Kyiv, October 11–12, 2023). Кyiv, 2021. 92 p. (ISBN 978-617-7699-39-1) DOI: https://doi.org/10.30836/igs.UPS2023, що містить 45 наукових повідомлень, серед авторів яких фахівці-палеонтологи України, Польщі, Німеччини, Грузії, Азербайджану.

Повний текст збірника матеріалів конференції та сесії: MATERIALS_2023.pdf

На підсумковому засіданні Міжнародної наукової конференції та ХLI Cесії Українського палеонтологічного товариства НАН України заслухано коротку доповідь президента УПТ НАН України док. геол. наук О.П. Ольштинської про результати конференції та сесії, окреслено перспективи палеонтологічних і стратиграфічних досліджень в Україні, прийнято резолюцію

Учасники заходів вкотре відзначили високий рівень організації та проведення Міжнародної наукової конференції та ХLI Cесії Українського палеонтологічного товариства НАН України, що відповідають світовим стандартам. Вони зауважили, що попри руйнівний вплив воєнної агресії Російської Федерації на палеонтолого-стратиграфічні дослідження в Україні, Українське палеонтологічне товариство НАН України продовжує виконувати свою місію та залишається потужним науковим інтегруючим центром багатьох наукових напрямів вивчення біосфери геологічного минулого, а сесії Товариства є одним з найбільших у Східній Європі та найбільшим в Україні палеонтолого-стратиграфічним форумом.


Слайдер за фотозівітом конференції: