Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ П'ЯТКОВОЇ ДІНИ МАРКІЯНІВНИ

17 травня 2023 року пішла у вічність Діна Маркіянівна П’яткова – видатний український вчений, відомий стратиграф-палеонтолог, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Діна Маркіянівна народилася 20 січня 1932 р. у м. Богуслав Київської області. У 1956 р. Діна Маркіянівна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Понад 55 років пропрацювала у відділі стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Д.М. П’яткова – яскравий представник Київської мікропалеонтологічної школи, фахівець з палеонтології та екології форамініфер юри, біостратиграфії мезозойських відкладів України (Дніпровсько-Донецької западини, Донбасу, Українського щита, Криму). Діною Маркіянівною розроблено засади систематики, детальної стратифікації юрських відкладів за форамініферами. Показано значення бентосних форамініфер для палеоекології та палеогеографії.

Діна Маркіянівна була чудовим польовим геологом. Вона входила до складу багатьох геологічних експедицій. Виконувала роботи за договірними тематиками з різними геологорозвідувальними організаціями України та за її межами.

Діна Маркіянівна була учасником морських експедицій (1988, 1993, 1994, 1996). Результатом дослідження мезозойських відкладів континентального схилу Чорного моря стали численні препринти та статті, співавтором яких вона була.

Науковий доробок Діни Маркіянівни відомий не тільки в нашій країні, але і за її межами. Вона є автором близько 100 друкованих праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, які присвячені вивченню форамініфер, стратиграфії, палеонтології, палеогеографії та корисним копалинам юрських відкладів України, в тому числі співавтором 8 монографій, 26 статей та 4 препринтів. Крім цього, варто згадати, що Діна Маркіянівна є співавтором карт «Литолого-палеогеографические карты СССР. Масштаб 1 : 750 000» (1968), 10 палеогеографічних та літолого-фаціальних карт (2000) по міжнародній програмі «Peri-Tetys» Jurassic system (у співавторстві) та схеми «Стратиграфическая схема юрских отложений Украинского щита, Днепровско-Донецкой впадины и северо-западных окраин Донбасса» (1994, 1995). Вона є автором 13 оновлених стратиграфічних схем юрських відкладів України (2013).

Д.М. П’яткова була секретарем експертної комісії ІГН АН УРСР, вченим секретарем відділення стратиграфії та палеонтології ІГН НАН України (1970-2011 рр.), також вченим секретарем мезозойської комісії НСКУ (до 2003 р.) та членом Українського палеонтологічного товариства.

Діна Маркіянівна була справжнім професіоналом, інтелігентною, високо освіченою та доброзичливою людиною. Вона щиро передавала свій фаховий досвід молодшим колегам. З нею завжди було цікаво працювати і спілкуватися, її поважали та любили за щирість та відкритість. Діна Маркіянівна була великою шанувальницею творчості Ліни Костенко.

Колектив Інституту геологічних наук НАН України, співробітники відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів, учні, колеги-палеонтологи висловлюють глибоке співчуття родині, друзям та колегам.