Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ШЕСТОПАЛОВА

Шестопалов Вячеслав Михайлович

Шестопалов Вячеслав Михайлович
(18.07.1936–10.12.2023)

З глибоким сумом сповіщаємо, що 10 грудня 2023 року на 88-му році пішов із життя відомий вчений в галузі гідрогеології, екогеології, інженерної геології та радіоекології, лауреат Державної премій України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів, завідувач відділу гідрогеологічних проблем ІГН НАН України, академік НАН України Вячеслав Михайлович Шестопалов.

 Прощання з академіком Вячеславом Михайловичем Шестопаловим відбудеться 14.12 о 13:00 за адресою м. Київ, вул. Федорова, 33.
Поховання відбудеться на Совському цвинтарі.

Вячеслав Михайлович Шестопалов народився 18 липня 1936 р. у м. Дніпропетровськ. Після визволення України у 1944 р. сім’я Шестопалових переїхала до м. Чернівці, де В’ячеслав Михайлович закінчив середню школу із золотою медаллю. З 1954 по 1959 р. вчився на геологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та отримав диплом з відзнакою. Після його закінчення працював у Львівській та Центральній геологічних експедиціях. У 1967—1970 рр. навчався в аспірантурі Інституту геологічних наук (ІГН) АН України, де захистив кандидатську дисертацію та продовжив займатися науковою діяльністю. Доктор геолого-мінералогічних наук (1983), професор (1991), член-кореспондент НАН України (1988), академік НАН України (1995), заступник директора з наукової роботи ІГН НАН України (1984–2004), керівник Відділення гідрогеології та інженерної геології ІГН ІГН НАН України, директор Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України (з 1991), академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України (2004—2015).

Понад 40 років Вячеслав Михайлович очолював українську гідрогеологічну наукову школу, яка зайняла важливе місце у світовій гідрогеологічній науці. Багатий практичний досвід роботи в експедиціях та феноменальні наукові здібності сприяли надзвичайно багатогранній діяльності Вячеслава Михайловича, за ініціативи та під керівництвом якого було започатковано та розвинуто цілу низку наукових напрямів, що дозволило значно збагатити сьогоднішнє уявлення людства про підземну гідросферу нашої планети. Зокрема фундаментальні дослідження були спрямовані на вивчення водообміну в гідрогеологічних структурах та закономірностей формування ресурсів підземних вод в основних гідрогеологічних структурах України; процесів формування якісних та кількісних характеристик підземних вод України під впливом техногенних факторів; наслідків Чорнобильської катастрофи для довкілля та захоронення радіоактивних відходів у геологічному середовищі; вивчення аномальних гідрогеологічних процесів та глибинної дегазації Землі; мінеральних вод України тощо.

Академік В.М. Шестопалов — автор понад 500 наукових робіт, серед яких 32 монографії, 22 геологічні і гідрогеологічні карти, включаючи три міжнародні та декілька карт у Національному атласі України. За найбільш значущі монографії, зокрема чотиритомне видання «Водообмін у гідрогеологічних структурах України» та «Методика оцінки природних ресурсів підземних вод», присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки у 2004 р.

Результати досліджень Вячеслава Шестопалова мали й продовжують мати надзвичайно важливе значення для вирішення практичних задач з водопостачання населення та раціонального водокористування, поліпшення екологічного стану в країні. Він зробив визначний внесок у вирішення проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, очолював спеціальну академічну комісію з проблем водопостачання населення, був серед розробників першочергових заходів з організації водопостачання, створення концепції Зони відчуження. В період повномасштабної фази російської агресії він приділяв особливу увагу вирішенню проблеми водозабезпечення прифронтових міст України.

Значну увагу вчений приділяв науково-організаційній діяльності та підготовці наукових кадрів. Як академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України займався розробкою та вдосконаленням програм наукових досліджень, організацією міждисциплінарних досліджень їх координацією. В якості багаторічного голови спеціалізованої вченої ради за спеціальностями «гідрогеологія» та «інженерна геологія» В.М. Шестопалов сприяв формуванню кількох поколінь українських вчених, захисту 9 докторів та 27 кандидатів наук.

Наукові здобутки і громадська діяльність В.М. Шестопалова відзначені орденами «За заслуги» першого, другого та третього ступенів, Почесною грамотою Президії Верховної Ради України за активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (1987). За наукові досягнення йому присвоєно почесне звання заслужений діяч науки і техніки України (1998), присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (2004), премією Ради Міністрів СРСР (1991).

Висловлюємо глибоке щире співчуття рідним і близьким, чисельним колегам, учням та послідовникам Вячеслава Михайловича, колективу Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень.

Світла пам’ять про Вячеслава Михайловича – визначного вченого і педагога назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав і мав честь працювати з ним…

Колектив Інституту геологічних наук НАН України