Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена Рада ІГН 4.05.2023

4 травня відбулось засідання вченої ради ІГН НАН України у змішаному форматі (48 співробітників та гостей) онлайн та у конференц-залі Інституту.

Порядок денний було присвячено затвердженню запитів на нові відомчі науково-дослідні теми на 2024-2027 рр.

1. Відділ гідрогеологічних проблем. Доповідач акад. В.М. Шестопалов. Тема: «Якісний склад підземних вод у природних, техногенних і, зокрема, в порушених війною умовах».

2. Відділ геології вугільних родовищ. Доповідач д.геол.н. С.О. Мачуліна. Тема: «Вугленосні і сланценосні формації України та пов’язані з ними корисні копалини стратегічного значення»

3. Відділ інженерної геології. Доповідач к.фіз.-мат.н. Д.О. Бугай. Тема: «Комбіновані підходи на основі методів машинного навчання і фізично- обґрунтованих моделей для аналізу даних моніторингу і прогнозування гео-міграційних процесів»

4. Відділ геоекології та пошукових досліджень. Доповідачі: д.геол.н. І.Д. Багрій. Тема: «Наукове обґрунтування просторового розподілу проявів водню у нафтогазоносних регіонах України з метою вирішення енергетичних та геоекологічних проблем»

Секретар Вченої ради Інституту