Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена Рада ІГН 6.04.2023

06 квітня відбулось засідання вченої ради ІГН НАН України у змішаному форматі (62 співробітники та гостя) онлайн та у конференц-залі Інституту.

Порядок денний було присвячено попередньому розгляду результатів відомчих науково-дослідних тем, що завершуються в поточному році.

 

1. Відділ гідрогеологічних проблем. Доповідач акад. В.М. Шестопалов. Тема: «Нові уявлення щодо складу і якості питних і мінеральних вод», (2018-2023).

2. Відділ геології та геоекології Антарктиди. Доповідачі: к.геол.н. К.Ю. Ткаченко, В.Й. Богилло, д.геол.н. О.В. Митрохин. Тема: «Вивчення впливу геологічних та фізико-хімічних процесів на зміни клімату в Західній Антарктиці», (2020-2023).

3. Відділ геології вугільних родовищ. Доповідач д.геол.н. С.О. Мачуліна. Тема: «Еволюція вугленосних та вуглеводневовміщуючих формацій України», (2019-2023).

 

Секретар Вченої ради Інституту