Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Ю.В.Крошко, на засіданні спецради Д 26.162.04 04 квітня 2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ

04 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

КРОШКО ЮЛІЇ ВОЛОДИМІРІВНИ

на тему "Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щитаза спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Ковальчук Мирон Степанович, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу літології Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Деревська Катерина Ігорівна, доктор геологічних наук, професор, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», професор кафедри екології.

Офіційний опонент - Андрєєв Олександр Вячеславович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», науково-дослідна лабораторія мінералого-геохімічних досліджень, старший науковий співробітник.

Переглянути автореферат Крошко Юлії Володимірівни

Переглянути дисертаційну роботу Крошко Юлії Володимирівни

Переглянути відгук опонента Деревської К.І.

Переглянути відгук опонента Андрєєва О.В.