Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук А.І. Стеценко, на засіданні спецради Д 26.162.04 29 квітня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

29 квітня 2021 р. о 10:30 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

СТЕЦЕНКО АЛЬОНИ ІГОРІВНИ

на тему "Літологічна характеристика та перспективи комплексного використання розкривних порід осадового чохла в межах Кресівської, Павлівської та Глеюватської ділянок Криворізького басейну"
за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Іванченко Владислав Вікторович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач відділу проблем екологічної геології та розробки рудних родовищ ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»..

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Кураєва Ірина Володимирівна, доктор геологічних наук, завідувач відділу геохімії техногенних металів і аналітичної хімії Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Офіційний опонент - Криницька Марія Василівна, кандидат геологічних наук, доцент кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування.

Переглянути автореферат Стеценко Альони Ігорівни

Переглянути дисертаційну роботу Стеценко Альони Ігорівни (додатки)

Переглянути відгук опонента Кураєвої І.В.

Переглянути відгук опонента Криницької М.В.

Захист відбудеться дистанційно, з використанням платформи Zoom. Підключитися до засідання можна за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/87628351140?pwd=aFp3cUprVndVMThlY2g1b2FYdWNuZz09
Ідентифікатор конференції: 876 2835 1140
Код доступа: 361853