Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Новини

РОЗПОЧАЛА РОБОТУ МІЖВІДОМЧА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА «ГЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІЗОЛЯЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ТА ІНШИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ У НАДРАХ»

04.06.2018 В Інституті геологічних наук Національної академії наук України відбулось засідання установчих зборів міжвідомчої науково-методичної Ради (далі – Рада) «Геологічні проблеми ізоляції радіоактивних та інших небезпечних відходів у надрах»...

ПЕРЖАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

23 лютого 2018 року в м. Олевськ Житомирської області відбулась Друга науково-практична конференція, присвячена першовідкривачу Пержанського берилієвого родовища Леоніду Галецькому.  «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ ПЕРЖАНСЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ»...

ВІДБУЛИСЯ ВИБОРИ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ 2017

В Інституті геологічних наук НАН України 16 листопада 2017 р. відбулися вибори директора. Кандидатуру діючого директора Інституту академіка нан України П.Ф.Гожика підтримали 94 % виборців. Вітаємо Петра Феодосійовича із переобранням на посаді директора!

СЕМІНАР «ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ WEB OF SCIENCE ДЛЯ НАУКОВЦЯ»

9 листопада 2017 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбувся семінар «Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця» Спікером семінару була фахівець з навчання Clarivate Analytics, к.б.н. Тихонкова Ірина...

ВІДБУЛАСЬ VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ»

25-26 жовтня 2017 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбулась VII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ» із залученням рад молодих вчених Відділення наук про Землю. Ініціатором проведення конференції виступила Рада молодих вчених Відділення при підтримці  керівництва Інституту геологічних наук НАН України та Ради молодих вчених ІГН...

АКАДЕМІКУ ПЕТРУ ФЕОДОСІЙОВИЧУ ГОЖИКУ - 80!

21 жовтня 2017 р. виповнилось 80 років видатному вченому в галузі стратиграфії, палеонтології, четвертинної та морської геології, доктору геолого-мінералогічних наук, академіку НАН України, заслуженому діячеві науки і техніки, двічі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, професору Петру Феодосійовичу Гожику...

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГЕОЛОГІЧНОГО ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ І ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

19 вересня 2017 року у Великому конференц-залі НАН України в Києві відбувся міжнародний науковий симпозіум «Сучасні підходи до геологічного захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива» («Up-to-date approaches to the geological disposal of radioactive waste and spent nuclear fuel»)...

6–8 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ ПРОЙШЛА ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЕОЛОГІЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Конференція була присвячена актуальним питанням ролі геологічної науки в реформуванні ПЕК України в умовах євроінтеграційних процесів. Учасники конференції є представниками провідних наукових та навчальних інститутів, промислових підприємств: Інститут геологічних наук НАН України, Інститут природокористування НАН Білорусі, Інститут геології і геохімії горючих копалин...

КАМ'ЯНЕЦЬКА СТРУКТУРА - НОВИЙ ІМПАКТНИЙ КРАТЕР НА УКРАЇНСЬКОМУ ЩИТІ

Головні об’єкти цих робіт – сім достовірних імпактних структур Українського щита, в тому числі Бовтиська структура, яка утворилася на крейда-палеогеновому рубежі одночасно з гігантським кратером Чіксулуб у Мексиці. В межах колишнього СРСР співробітники ІГН НАН України свого часу діагностували низку достовірних імпактних структур – кратер Каракуль на Памірі...

НАДРА УКРАЇНИ ЯК ФУНДАМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Якісна мінеральна-сировинна база, а також ефективна й раціональна державна політика у сфері її використання мають вирішальне значення для відродження економіки нашої держави та її інтеграції в загальносвітову ринкову систему. Фундаментальні та прикладні дослідження в галузі геології, металогенії, геохімії, геодинаміки, а також із вивчення мінерально-сировинної бази України та прогнозування родовищ корисних копалин уже впродовж багатьох років успішно здійснює відділ геології корисних копалин Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України. Визначенню основних...