Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Л.І. Стрижак, на засіданні спецради  Д 26.162.04 29 квітня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

29 квітня 2021 р. о 14:30 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Стрижак Людмили Іванівни

на тему "Літогенез та природа колекторів глибокозалягаючих теригенних відкладів нижнього карбону центральної частини Дніпровсько-Донецької западини"
за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Лукін Олександр Юхимович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу методики нафтогазопошукових робіт Українського Державного геолого-розвідувального інституту.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Деревська Катерина Ігорівна, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Офіційний опонент - Крочак Марина Дмитрівна, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, доцент кафедри геології нафти і газу Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційний опонент - Ігор Михайлович Наумко, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Переглянути автореферат Стрижак Людмили Іванівни

Переглянути дисертаційну роботу Стрижак Людмили Іванівни

Переглянути відгук опонента Деревської К.І.

Переглянути відгук опонента Крочак М.Д.

Переглянути відгук опонента Наумко І.М.

Захист відбудеться дистанційно, з використанням платформи Zoom. Підключитися до засідання можна за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/87628351140?pwd=aFp3cUprVndVMThlY2g1b2FYdWNuZz09
Ідентифікатор конференції: 876 2835 1140
Код доступа: 361853